ĐH Kinh tế Quốc dân: Nhiều ngành, lĩnh vực số SV nhập học cao hơn chỉ tiêu

Theo Đề án tuyển sinh năm 2023 và năm 2024 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nhà trường có nhiều ngành tuyển sinh cao hơn chỉ tiêu 3 năm liên tiếp.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân hiện đã công bố Đề án tuyển sinh năm 2024 trên trang thông tin điện tử của nhà trường kèm theo Quyết định số 415/QĐ-ĐHKTQD. Sau đó nhà trường có thêm thông báo số 873/TB-ĐHKTQD về bản cập nhật của Đề án tuyển sinh năm 2024.

Theo đó, năm 2024, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến tuyển sinh 6.995 chỉ tiêu đại học chính quy theo 3 phương thức xét tuyển: xét tuyển thẳng (2%), xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 (18%), xét tuyển kết hợp theo đề án tuyển sinh của trường (80%).

Ngoài ra, nhà trường tuyển 250 chỉ tiêu liên thông từ cao đẳng lên đại học chính quy; 750 chỉ tiêu liên thông đối với thí sinh đã có bằng đại học chính quy (văn bằng 2 chính quy).

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tọa lạc tại số 207 Giải Phóng, Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. (Ảnh: Mộc Trà)

Nhiều ngành số thí sinh trúng tuyển nhập học nhiều hơn chỉ tiêu được công bố

Theo Đề án tuyển sinh năm 2024 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có tổng hợp chỉ tiêu tuyển sinh và số sinh viên trúng tuyển nhập học 2 năm gần nhất (2022,2023) cho thấy:

Năm 2022, rất nhiều ngành số sinh viên trúng tuyển nhập học của trường cao hơn so với chỉ tiêu được công bố. Trong đó có thể kể đến một số ngành chênh lệch chỉ tiêu tuyển sinh và số sinh viên nhập học lớn như:

Ngành Kinh doanh nông nghiệp chỉ tiêu của trường là 80 nhưng có tới 112 sinh viên trúng tuyển nhập học (hơn 32 chỉ tiêu, tương đương cao hơn chỉ tiêu công bố 40%);

Ngành Kinh tế và quản lý đô thị chỉ tiêu của trường là 85 nhưng có tới 115 sinh viên trúng tuyển nhập học (cao hơn 30 chỉ tiêu, cao hơn 35,2%);

Ngành POHE - Quản trị khách sạn chỉ tiêu của trường là 60 nhưng có tới 75 sinh viên trúng tuyển nhập học (cao hơn 15 chỉ tiêu, tương đương hơn 25%);

Ngành POHE - Quản trị lữ hành chỉ tiêu của trường là 60 nhưng có tới 76 sinh viên trúng tuyển nhập học (cao hơn 16 chỉ tiêu, hơn 26,7%);

Ngành POHE - Truyền thông Marketing chỉ tiêu của trường là 60 nhưng có tới 75 sinh viên trúng tuyển nhập học (cao hơn 15 chỉ tiêu, tương đương hơn 25%);

Ngành POHE - Quản trị kinh doanh thương mại chỉ tiêu của trường là 60 nhưng có tới 78 sinh viên trúng tuyển nhập học (cao hơn 18 chỉ tiêu, tương đương hơn 30%);

Ngành POHE - Quản lý thị trường chỉ tiêu của trường là 60 nhưng có tới 82 sinh viên trúng tuyển nhập học (cao hơn 22 chỉ tiêu, tương đương hơn 36,7%);

Ngành Quản lý công và chính sách bằng tiếng Anh chỉ tiêu của trường là 80 nhưng có tới 114 sinh viên trúng tuyển nhập học (cao hơn 34 chỉ tiêu, tương đương hơn 42,5%);

Ngành Kinh doanh số chỉ tiêu của trường là 55 nhưng có tới 67 sinh viên trúng tuyển nhập học (cao hơn 12 chỉ tiêu, tương đương hơn 21,8%);

Ngành Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) chỉ tiêu của trường là 55 nhưng có tới 73 sinh viên trúng tuyển nhập học (cao hơn 18 chỉ tiêu, tương đương hơn 32,7%);

Ngành Quản trị chất lượng và đổi mới (E-MQI) chỉ tiêu của trường là 55 nhưng có tới 71 sinh viên trúng tuyển nhập học (cao hơn 16 chỉ tiêu, tương đương hơn 29,1%);

Ngành Công nghệ tài chính (BFT) chỉ tiêu của trường là 55 nhưng có tới 72 sinh viên trúng tuyển nhập học (cao hơn 17 chỉ tiêu, tương đương hơn 30,9%);

Ngành Tài chính và đầu tư (BFI) chỉ tiêu của trường là 55 nhưng có tới 70 sinh viên trúng tuyển nhập học (cao hơn 15 chỉ tiêu, tương đương hơn 27,3%).

Một số ngành Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có sự chênh lệch lớn giữa chỉ tiêu tuyển sinh và số sinh viên trúng tuyển nhập học. (Ảnh chụp màn hình)

Năm 2023, nhiều ngành nhà trường vẫn có số sinh viên trúng tuyển nhập học cao hơn nhiều so với chỉ tiêu. Cụ thể:

Ngành Quản lý dự án chỉ tiêu của trường là 65 nhưng có tới 81 sinh viên trúng tuyển nhập học (cao hơn 16 chỉ tiêu, tương đương hơn 24,6%);

Ngành Thống kê kinh tế chỉ tiêu của trường là 150 nhưng có tới 201 sinh viên trúng tuyển nhập học (cao hơn 51 chỉ tiêu, tương đương chênh 34%);

Ngành Bảo hiểm chỉ tiêu của trường là 190 nhưng có tới 220 sinh viên trúng tuyển nhập học (cao hơn 30 chỉ tiêu, tương đương hơn 15,8%);

Ngành Kinh doanh nông nghiệp chỉ tiêu của trường là 80 nhưng có tới 104 sinh viên trúng tuyển nhập học (cao hơn 24 chỉ tiêu, tương đương hơn 30%);

Ngành Kinh tế và quản lý đô thị chỉ tiêu của trường là 80 nhưng có tới 105 sinh viên trúng tuyển nhập học (cao hơn 25 chỉ tiêu, tương đương hơn 31,3%);

Ngành Quản lý công và chính sách bằng tiếng Anh chỉ tiêu của trường là 80 nhưng có tới 101 sinh viên trúng tuyển nhập học (cao hơn 21 chỉ tiêu, tương đương hơn 26,3%);

Ngành Quản trị chất lượng và đổi mới (E-MQI) chỉ tiêu của trường là 55 nhưng có tới 68 sinh viên trúng tuyển nhập học (cao hơn 13 chỉ tiêu, tương đương hơn 23,6%);

Ngành Tài chính và đầu tư (BFI) chỉ tiêu của trường là 100 nhưng có tới 121 sinh viên trúng tuyển nhập học (cao hơn 21 chỉ tiêu, tương đương hơn 21%);

Ngành Kinh tế học tài chính chỉ tiêu của trường là 100 nhưng có tới 117 sinh viên trúng tuyển nhập học (cao hơn 17 chỉ tiêu, tương đương hơn 17%);

Trong khi đó, Điểm 3, Điều 13 Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non quy định trách nhiệm của cơ sở giáo dục cần phải "Thực hiện tuyển sinh phù hợp với chỉ tiêu đã được xác định và công bố công khai theo từng ngành, nhóm ngành và lĩnh vực đào tạo, đồng thời đảm bảo quy mô đào tạo thực tế không vượt quá năng lực đào tạo theo quy định của Thông tư này".

Tiếp đó, qua tìm hiểu đề án tuyển sinh năm 2023 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được công bố ngày 13/4/2023 có tổng hợp chỉ tiêu tuyển sinh và số sinh viên trúng tuyển nhập học hai năm 2021 và 2022 cũng cho thấy tình trạng tương tự.

Năm 2021 nhà trường tuyển sinh vượt chỉ tiêu rất nhiều ngành. Trong đó có những ngành vượt tới hơn 250%. Có thể kể đến một số ngành như:

Ngành Quản lý dự án, chỉ tiêu nhà trường được phê duyệt là 70 nhưng có tới 105 sinh viên trúng tuyển nhập học (hơn 35 chỉ tiêu, tương đương hơn 50%);

Ngành Thống kê kinh tế, chỉ tiêu nhà trường được phê duyệt là 135 sinh viên, nhưng có tới 168 sinh viên trúng tuyển nhập học (cao hơn chỉ tiêu công bố 24,4%);

Ngành Toán kinh tế, chỉ tiêu nhà trường được phê duyệt là 70 sinh viên, nhưng có tới 93 sinh viên trúng tuyển nhập học (tương đương vượt 32,9%);

Ngành Quản lý đất đai, chỉ tiêu nhà trường được phê duyệt là 90 sinh viên, nhưng có tới 116 sinh viên trúng tuyển nhập học (tương đương vượt 28,9%);

Ngành Kinh tế nông nghiệp, chỉ tiêu nhà trường được phê duyệt là 95 sinh viên, nhưng có tới 149 sinh viên trúng tuyển nhập học (tương đương vượt 56,8%);

Ngành Kinh doanh nông nghiệp, chỉ tiêu nhà trường được phê duyệt là 60 sinh viên, nhưng có tới 211 sinh viên trúng tuyển nhập học (tương đương hơn 251,7%);

Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, chỉ tiêu nhà trường được phê duyệt là 125 sinh viên, nhưng có tới 142 sinh viên trúng tuyển nhập học (tương đương hơn 13,6%);

Ngành Thống kê kinh tế, chỉ tiêu nhà trường được phê duyệt là 135 sinh viên, nhưng có tới 168 sinh viên trúng tuyển nhập học (tương đương hơn 24,4%);

Ngành Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh, chỉ tiêu nhà trường được phê duyệt là 160 sinh viên, nhưng có tới 191 sinh viên trúng tuyển nhập học (tương đương hơn 19,4%);

Ngành Quản lý công và chính sách bằng tiếng Anh, chỉ tiêu nhà trường được phê duyệt là 80 sinh viên, nhưng có tới 158 sinh viên trúng tuyển nhập học (tương đương hơn 97,5%);

Ngành Quản lý chất lượng và đổi mới, chỉ tiêu nhà trường được phê duyệt là 50 sinh viên, nhưng có tới 85 sinh viên trúng tuyển nhập học (tương đương hơn 70%);

Ngành Kinh tế học tài chính, chỉ tiêu nhà trường được phê duyệt là 50 sinh viên, nhưng có tới 70 sinh viên trúng tuyển nhập học (tương đương hơn 40%);

Đáng chú ý, nhà trường có 13 ngành trong 3 năm liên tiếp số sinh viên trúng tuyển nhập học đều cao hơn rất nhiều so với chỉ tiêu được phê duyệt bao gồm: Quản lý dự án, Thống kê kinh tế, Kinh tế nông nghiệp, Kinh doanh nông nghiệp, Quản lý công và chính sách bằng tiếng Anh, Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh, Kinh doanh số, Quản trị điều hành thông minh, Quản trị chất lượng và đổi mới, Công nghệ tài chính, Đầu tư tài chính, Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế, Kinh tế học tài chính.

13 ngành của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 3 năm liền có số sinh viên trúng tuyển nhập học cao hơn nhiều so với chỉ tiêu.

Chênh lệch giữa chỉ tiêu tuyển sinh và số sinh viên trúng tuyển nhập học một số ngành của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trong 3 năm từ 2021-2023. (Biểu đồ: Quỳnh Giao)

Nếu xét theo lĩnh vực đào tạo, khi phóng viên cộng tổng chỉ tiêu các ngành theo lĩnh vực đào tạo (theo lĩnh vực sắp xếp tại bảng thống kê tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân vẫn có một số lĩnh vực số sinh viên nhập học lớn hơn so với chỉ tiêu được phê duyệt. Cụ thể:

Năm 2022, lĩnh vực Nông lâm nghiệp và thủy sản (gồm 2 ngành Kinh doanh nông nghiệp và Kinh tế nông nghiệp) có tổng chỉ tiêu là 180 nhưng có tới 214 sinh viên trúng tuyển nhập học (tương đương cao hơn 18,9%).

Lĩnh vực Báo chí và thông tin (ngành Quan hệ công chúng) chỉ tiêu của trường là 65 nhưng có tới 70 sinh viên trúng tuyển nhập học (tương đương hơn 7,7%).

Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân (gồm 3 ngành Quản trị khách sạn quốc tế, Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) chỉ tiêu của trường là 385 sinh viên nhưng có tới 400 sinh viên trúng tuyển nhập học (chênh lệch 15 sinh viên, tương đương hơn 3,9%).

Năm 2023, Lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật (gồm ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng và ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng quốc tế) chỉ tiêu của trường là 225 nhưng có tới 245 sinh viên trúng tuyển nhập học (tương đương hơn 8,9%).

Lĩnh vực Nông lâm nghiệp và thủy sản (gồm 2 ngành Kinh tế nông nghiệp và Kinh doanh nông nghiệp) chỉ tiêu của trường là 170 nhưng có tới 204 sinh viên trúng tuyển nhập học ( tương đương hơn 20%).

Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi (gồm các ngành Kinh tế, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Thống kê Kinh tế, Toán kinh tế, Kinh tế học tài chính) chỉ tiêu của trường là 1.145 sinh viên nhưng có tới 1.283 sinh viên trúng tuyển nhập học (tương đương hơn 12,1%).

Lĩnh vực Báo chí và thông tin (ngành Quan hệ công chúng) chỉ tiêu của trường là 65 nhưng có tới 72 sinh viên trúng tuyển nhập học (chênh lệch 7 chỉ tiêu, tương đương 10,8%).

Có ngành chỉ tuyển được 36,1% chỉ tiêu

Cũng theo Đề án tuyển sinh năm 2024 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, một số ngành của trường tuyển khá khó khăn. Cụ thể:

Năm 2022, ngành Quản lý tài nguyên và môi trường chỉ tiêu của trường là 110 nhưng chỉ có 75 sinh viên trúng tuyển nhập học (chỉ đạt 68,2%);

Ngành Kinh tế học chỉ tiêu của trường là 110 nhưng chỉ có 67 sinh viên trúng tuyển nhập học (chỉ đạt 60,9%)

Ngành Kế toán chỉ tiêu của trường là 345 nhưng chỉ có 247 sinh viên trúng tuyển nhập học (chỉ đạt 71,6%);

Năm 2023, ngành Luật chỉ tiêu của trường là 180 nhưng chỉ có 65 sinh viên trúng tuyển nhập học (chỉ đạt 36,1%). Trong khi đó, so với năm 2022 chỉ tiêu của ngành này là 75, nhà trường tuyển được 65 sinh viên (đạt 86,7%). Dù năm 2022 không tuyển đủ chỉ tiêu ngành này nhưng năm 2023 nhà trường vẫn tăng số lượng chỉ tiêu lên 2,4 lần.

Năm 2023, ngành Luật của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chỉ tuyển được 36,1% chỉ tiêu. (Ảnh chụp màn hình)

Ngành Luật Kinh tế, chỉ tiêu của trường là 235 nhưng chỉ có 141 sinh viên trúng tuyển nhập học (chỉ đạt 60%);

Ngành Kinh tế học, chỉ tiêu của trường là 125 nhưng chỉ có 78 sinh viên trúng tuyển nhập học (chỉ đạt 62,5%);

Ngành Kế toán chỉ tiêu của trường là 345 nhưng chỉ có 254 sinh viên trúng tuyển nhập học (chỉ đạt 73,6%).

Ngoài ra, khi đối chiếu với đề án tuyển sinh năm 2023, năm 2024, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân mở thêm 6 ngành mới bao gồm: Khoa học dữ liệu (tuyển khoảng 100 chỉ tiêu), Kỹ thuật phần mềm (50 chỉ tiêu), Hệ thống thông tin (50 chỉ tiêu), Trí tuệ nhân tạo (100 chỉ tiêu), An toàn thông tin (50 chỉ tiêu) và Quan hệ lao động (50 chỉ tiêu). Những ngày được cho là khá xa rời thế mạnh đào tạo về kinh tế của trường.

Quỳnh Giao

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/dh-kinh-te-quoc-dan-nhieu-nganh-linh-vuc-so-sv-nhap-hoc-cao-hon-chi-tieu-post242778.gd