Đầu tư 2 triệu USD sản xuất bột nhang

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Nhà máy sẽ đi vào hoạt động từ tháng 3/2008 và toàn bộ thành phẩm được tiêu thụ tại Nhật Bản và Ấn Độ...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=10&home=detail&id=b3591e2293e391&page=category