Đáp án các môn thi trắc nghiệm thi tốt nghiệp THPT 2022

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố đáp án các môn thi trắc nghiệm trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

>> Đáp án môn Toán, xem File đính kèm

>> Đáp án môn Vật lý, xem File đính kèm

>> Đáp án môn Hóa học, xem File đính kèm

>> Đáp án môn Sinh học, xem File đính kèm

>> Đáp án môn Lịch sử, xem File đính kèm

>> Đáp án môn Địa lý, xem File đính kèm

>> Đáp án môn Giáo dục công dân, xem File đính kèm

>> Đáp án môn Tiếng Anh, xem File đính kèm

>> Đáp án môn Tiếng Nga, xem File đính kèm

>> Đáp án môn Tiếng Pháp, xem File đính kèm

>> Đáp án môn Tiếng Trung Quốc, xem File đính kèm

>> Đáp án môn Tiếng Đức, xem File đính kèm

>> Đáp án môn Tiếng Nhật, xem File đính kèm

>> Đáp án môn Tiếng Hàn, xem File đính kèm

Vương Ngọc

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/dap-an-cac-mon-thi-trac-nghiem-thi-tot-nghiep-thpt-2022-d203473.html