Đánh hội đồng, một người chết

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) 19 giờ ngày 15-6-2008, Ngô Minh Tuấn (SN 1984, ngụ Q7), Hồ Ngọc Huy (SN 1982, trú P4Q4), Nguyễn Văn Bắc (SN 1966, ngụ Q7)

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/trat_tu_xa_hoi/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8400377487/mlnews.2008-06-20.0757497826