Đánh giá công nghệ y tế có lợi gì cho người bệnh?

Hiện nay, ở nhiều quốc gia trên thế giới, đánh giá công nghệ y tế đã và đang được coi là công cụ quan trọng nhằm xây dựng hướng dẫn thực hành lâm sàng, xây dựng gói quyền lợi, phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế, mua sắm thuốc, xây dựng các chương trình y tế công cộng.

Ngày 20-6, Bộ Y tế tổ chức hội thảo cơ chế chia sẻ thông tin, dữ liệu trong thực hiện các nghiên cứu đánh giá công nghệ y tế.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thu Trang

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thu Trang

Theo các chuyên gia, đánh giá công nghệ y tế (Health Technology Assessment) là phương pháp đánh giá khía cạnh y học, dịch tễ học, xã hội học và kinh tế học của các can thiệp y tế (bao gồm: Thuốc, vắc xin quy trình y tế, thiết bị y tế, dịch vụ y tế và cả các can thiệp y tế công cộng) về nhiều lĩnh vực như y học, xã hội học và kinh tế học…

Hiện nay, ở nhiều quốc gia trên thế giới, đánh giá công nghệ y tế đã và đang được coi là công cụ quan trọng đối với quá trình thiết lập ưu tiên và hoạch định chính sách y tế, đặc biệt, trong việc xây dựng các gói quyền lợi bảo hiểm y tế.

Còn tại Việt Nam, nguồn lực dành cho y tế còn hạn chế, trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao. Điều này, đòi hỏi quỹ Bảo hiểm y tế cần phải bao phủ nhiều dịch vụ y tế một cách hiệu quả hơn. Đánh giá công nghệ y tế đã trở thành công cụ cần thiết được phát triển và ứng dụng trong quá trình hoạch định chính sách y tế, chính sách bảo hiểm y tế. Trong đó, một trong những nội dung cần tập trung là ứng dụng công nghệ y tế trong xây dựng gói quyền lợi bảo hiểm y tế tại Việt Nam.

Tại hội thảo, bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế) cho biết, đánh giá công nghệ y tế góp phần nâng cao chất lượng, tạo lập can thiệp y tế có chi phí hiệu quả. Trong lĩnh vực y tế có nhiều hoạt động như xây dựng hướng dẫn chẩn đoán điều trị, danh mục thuốc tất yếu, danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả, vật tư y tế…

“Để xây dựng các danh mục này khả thi, hiệu quả, chi phí thấp mà chất lượng vẫn bảo đảm, chúng ta cần thu thập dữ liệu thông tin, đánh giá công nghệ y tế để biết được nên đưa danh mục kỹ thuật nào, thuốc nào, ở giai đoạn, phạm chi chi trả như thế nào, chi trả ở tuyến nào… Hiện nay, thuốc được ứng dụng đánh giá công nghệ y tế sớm nhất, đầy đủ nhất”, bà Trần Thị Trang nói.

Các chuyên gia cũng cho rằng, với cơ cấu chi từ quỹ Bảo hiểm y tế tại Việt Nam hiện nay, danh mục thuốc vẫn chiếm cơ cấu chi lớn nhất với hơn 30% tổng chi. Trong khi đó, tỷ lệ người dân phải chi tiền túi trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế còn cao. Vì vậy, có thể sử dụng bằng chứng đánh giá công nghệ y tế để lựa chọn mua sắm chi tiêu y tế phù hợp, nhằm giảm chi tiền túi của người dân.

Chẳng hạn, việc đánh giá công nghệ y tế đối với các loại thuốc sẽ là bằng chứng khoa học về chi phí và hiệu quả. Từ những đánh giá này, các đơn vị có thể xây dựng được danh mục thuốc bảo hiểm y tế bổ sung hợp lý với ngân sách hiện có. Đồng thời, đánh giá lâm sàng, kinh tế, chất lượng sống, qua đó đưa ra được những can thiệp điều trị cho người bệnh phù hợp.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/danh-gia-cong-nghe-y-te-co-loi-gi-cho-nguoi-benh-669807.html