Bộ TT&TT chủ động cung cấp thông tin cho báo chí về hội nhập và UNESCO

Bộ TT&TT chủ động cung cấp thông tin cho báo chí về hội nhập và UNESCO

Tăng cường tuyên truyền hội nhập quốc tế qua mạng xã hội

Tăng cường tuyên truyền hội nhập quốc tế qua mạng xã hội

Hội thảo ASEAN về quản lý rác thải nhựa ở đại dương

Hội thảo ASEAN về quản lý rác thải nhựa ở đại dương

Bảo tồn môi trường biển và bảo đảm nghề đánh bắt thủy sản bền vững trong khu vực ASEAN

'Bóng ma' rác nhựa ở đại dương

'Bóng ma' rác nhựa ở đại dương

ASEAN chung tay xử lý rác thải nhựa

ASEAN chung tay xử lý rác thải nhựa

Hội thảo Diễn đàn Khu vực ASEAN về quản lý rác thải nhựa đại dương

Hội thảo Diễn đàn Khu vực ASEAN về quản lý rác thải nhựa đại dương

Khoảng 8 triệu tấn nhựa thải ra đại dương trên toàn cầu mỗi năm

Khoảng 8 triệu tấn nhựa thải ra đại dương trên toàn cầu mỗi năm

Bàn về các ưu tiên của Việt Nam trong Năm chủ tịch ASEAN 2020

Bàn về các ưu tiên của Việt Nam trong Năm chủ tịch ASEAN 2020

Nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Việt Nam năm 2020: Khuyến nghị về các ưu tiên

Nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Việt Nam năm 2020: Khuyến nghị về các ưu tiên

Nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Việt Nam năm 2020: Khuyến nghị về các ưu tiên

Nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Việt Nam năm 2020: Khuyến nghị về các ưu tiên

Nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Việt Nam năm 2020: Khuyến nghị về các ưu tiên

Hội thảo Nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Việt Nam năm 2020

Hội thảo Nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Việt Nam năm 2020

'Nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Việt Nam năm 2020: Khuyến nghị về các ưu tiên'

'Nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Việt Nam năm 2020: Khuyến nghị về các ưu tiên'

Nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Việt Nam 2020: Khuyến nghị về các ưu tiên

Nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Việt Nam 2020: Khuyến nghị về các ưu tiên

Việt Nam lấy ý kiến chuyên gia về ưu tiên cho năm Chủ tịch ASEAN 2020

Việt Nam lấy ý kiến chuyên gia về ưu tiên cho năm Chủ tịch ASEAN 2020

Nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Việt Nam năm 2020: Khuyến nghị về các ưu tiên

Nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Việt Nam năm 2020: Khuyến nghị về các ưu tiên

Việt Nam quyết tâm cùng ASEAN hiện thực hóa Cộng đồng

Việt Nam quyết tâm cùng ASEAN hiện thực hóa Cộng đồng

Khai mạc Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 2019

Khai mạc Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 2019

Thách thức mới trong thời đại mới

Thách thức mới trong thời đại mới