Đang bỏ phiếu miễn nhiệm ông Nguyễn Thiện Nhân

9h sáng nay, Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo Quốc hội việc tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm ông Nguyễn Thiện Nhân - Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Thiện Nhân được Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng

Sáng nay Quốc hội đã bầu Ban kiểm phiếu với 21 người do ông Nguyễn Quốc Cường – ĐBQH tỉnh Bắc Giang làm Trưởng Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu được bầu sẽ làm việc trong cả kỳ họp thứ 6.

Trước khi thông qua nghị quyết miễn nhiệm, Quốc hội sẽ bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân.

Việc thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng với ông Nguyễn Thiện Nhân sẽ được thực hiện bằng hình thức biểu quyết bằng máy.

9h10, Quốc hội đã hoàn tất quy trình bỏ phiếu. Sau giờ giải lao, Ban Kiểm phiếu sẽ công bố kết quả.

Thành Nam