"Dân lắc" và phần chìm của tảng băng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Những kẻ chuyên gieo rắc cái chết dịu êm. Họ có thể là đàn ông, đàn bà, trẻ con... thuộc nhiều tầng lớp trong xã hội, hoạt động theo kiểu chân rết, “ông trùm” chỉ là những cái tên giả, rất ít người biết.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=96979