Đắk Nông: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức Lễ tác pháp An cư kiết hạ tại chùa Pháp Hoa

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức lễ tác pháp an cư Phật lịch 2568 cho Tăng, Ni dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Châu Quang, Thiền chủ hạ trường, vào sáng 24-5 (17-4-Giáp Thìn), tại chùa Pháp Hoa - Văn phòng Ban Trị sự tỉnh.

Hòa thượng Thích Châu Quang, Thiền chủ có lời giáo giới đến chư Tăng về tầm quan trọng của việc an cư trong ba tháng theo truyền thống

Hòa thượng Thích Châu Quang, Thiền chủ có lời giáo giới đến chư Tăng về tầm quan trọng của việc an cư trong ba tháng theo truyền thống

Đại đức Thích Nhuận Lợi, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh thay mặt Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhất tâm đảnh lễ, cung an chức sự, cung thỉnh Hòa thượng Thích Châu Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự tỉnh Đắk Lắk, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh Đắk Nông, Thiền chủ trường hạ; Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông, Hóa chủ trường hạ Hoa Nghiêm; Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông, Hóa chủ trường hạ Pháp Hoa; Hòa thượng Thích Giác Hạnh, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh, Hóa chủ trường hạ Ngọc Đạt dành cho chư Tăng hệ phái Khất sĩ; Ni sư Thích nữ Quảng Tâm, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh, Hóa chủ trường hạ Phổ Chiếu dành cho chư Ni.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Châu Quang, Thiền chủ có lời giáo giới đến chư Tăng về ý nghĩa quan trọng của việc an cư đối với chư Tăng, những điều cần nghiêm trì trong 3 tháng hạ nhằm trưởng dưỡng đạo tâm, tinh tấn tu tập.

Chư tôn đức cử hành nghi lễ tác pháp An cư kiết hạ tại chánh điện chùa Pháp Hoa

Chư tôn đức cử hành nghi lễ tác pháp An cư kiết hạ tại chánh điện chùa Pháp Hoa

An cư kiết hạ là pháp tu hành trong Phật giáo, thể hiện lòng từ bi không nỡ làm tổn hại chúng sinh, đồng thời tập trung việc hướng dẫn dạy dỗ tu học cho Tăng, Ni. Nhờ các vị đạo cao đức trọng chỉ dạy trong ba tháng cho chư Tăng, Ni thụ nhận được mọi sự tinh tấn, trưởng dưỡng đạo tâm.

Hòa thượng Thiền chủ cũng mong các hành giả tinh tấn tu học, sống đúng theo Chánh pháp, trao đổi những kiến thức, kinh nghiệm cùng nhau tiến bộ và đạt được nhiều thành quả tốt trong việc tu tập của mình để hoàn thành sứ mạng thiêng liêng đó là xứ giả Như Lai.

Tác pháp thọ an cư

Tác pháp thọ an cư

Dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng Thiền chủ đại chúng đã trang nghiêm dâng hương và đảnh lễ lịch đại Tổ sư và quang lâm chánh điện thực hiện nghi thức đối thú an cư như pháp.

Lễ tác pháp An cư kiết hạ của chư Tăng tỉnh Đắk Nông, tại chùa Pháp Hoa:

Ban TT-TT Phật giáo Đắk Nông

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/dak-nong-ban-tri-su-phat-giao-tinh-to-chuc-le-tac-phap-an-cu-kiet-ha-tai-chua-phap-hoa-post71800.html