Trực Tết không tiền, có nơi giáo viên còn phải bỏ tiền thuê người trực Tết

Trực Tết không tiền, có nơi giáo viên còn phải bỏ tiền thuê người trực Tết

Nhà trường vẫn phải có người trực Tết. Vậy, hiệu trưởng sẽ phân công trực Tết thế nào để giáo viên không bị...
Những bài viết đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, thắm đượm nghĩa tình thầy - trò

Những bài viết đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, thắm đượm nghĩa tình thầy - trò

Chưa biết môn tích hợp chương trình mới thế nào, nhiều giáo viên lo lắng

Chưa biết môn tích hợp chương trình mới thế nào, nhiều giáo viên lo lắng

Hải Dương : 35 giới tử thọ giới tại Đại giới đàn 2020

Hải Dương : 35 giới tử thọ giới tại Đại giới đàn 2020

BR-VT : Sáng mai, 24-11, khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng

BR-VT : Sáng mai, 24-11, khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng

Google kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020

Google kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020

'Bước vào nghề giáo, không phải đi làm chỉ để kiếm sống'

'Bước vào nghề giáo, không phải đi làm chỉ để kiếm sống'

Lịch sử, ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Lịch sử, ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Nguồn gốc, ý nghĩa của ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Nguồn gốc, ý nghĩa của ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Tôn trọng giới pháp của Đức Phật

Tôn trọng giới pháp của Đức Phật

Lịch sử, ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Lịch sử, ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Chí thành cầu được giới pháp &Tôn trọng giới pháp của Đức Phật

Chí thành cầu được giới pháp &Tôn trọng giới pháp của Đức Phật

Giác Ngộ số 1073 : Tình người trong bão lũ

Giác Ngộ số 1073 : Tình người trong bão lũ

Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564 : Giáo giới về giới luật và Cổ Phật khất thực

Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564 : Giáo giới về giới luật và Cổ Phật khất thực

Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564 : Hai đàn giới biệt truyền Hệ phái Khất sĩ hoàn mãn

Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564 : Hai đàn giới biệt truyền Hệ phái Khất sĩ hoàn mãn

Đại giới đàn Huệ Hưng tại chùa Bửu Quang hoàn mãn

Đại giới đàn Huệ Hưng tại chùa Bửu Quang hoàn mãn

Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564 : Các đàn giới truyền giới Sa-di, Thức-xoa, Sa-di-ni

Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564 : Các đàn giới truyền giới Sa-di, Thức-xoa, Sa-di-ni

Cô hiệu trưởng tâm huyết với nghề, sáng tạo trong điều hành quản lý

Cô hiệu trưởng tâm huyết với nghề, sáng tạo trong điều hành quản lý

Chư Ni Q.Tân Phú tác pháp Tự tứ

Chư Ni Q.Tân Phú tác pháp Tự tứ

Chuyện kể sau 23 năm

Chuyện kể sau 23 năm

Sở Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh đừng để mất niềm tin vì cách xử lý vi phạm

Sở Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh đừng để mất niềm tin vì cách xử lý vi phạm

Giáo viên biên chế đang hưởng lợi từ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, chức danh?

Giáo viên biên chế đang hưởng lợi từ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, chức danh?

'Đã là sư thì phải là người khuôn mẫu'

'Đã là sư thì phải là người khuôn mẫu'

Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM khai hạ

Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM khai hạ

Chư Ni tổ đình Từ Nghiêm tác pháp an cư

Chư Ni tổ đình Từ Nghiêm tác pháp an cư

Trang nghiêm lễ tác pháp an cư tại Việt Nam Quốc Tự

Trang nghiêm lễ tác pháp an cư tại Việt Nam Quốc Tự

Thầy cô ơi, sắp hết thời phải in giáo án rồi!

Thầy cô ơi, sắp hết thời phải in giáo án rồi!

Khai thị của Đức Pháp chủ GHPGVN, 104 tuổi

Khai thị của Đức Pháp chủ GHPGVN, 104 tuổi

Quảng Trị phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục học sinh

Quảng Trị phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục học sinh

Căn hộ nắng

Căn hộ nắng

Đến ngày Nhà giáo lại... 'ước gì'!

Đến ngày Nhà giáo lại... 'ước gì'!

Từ chối viết văn tả thần tượng, học sinh bị phạt chép 100 lần câu 'em xin lỗi cô'

Từ chối viết văn tả thần tượng, học sinh bị phạt chép 100 lần câu 'em xin lỗi cô'

Ý nghĩa của ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Ý nghĩa của ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Vì sao ngày 20/11 được chọn là ngày Nhà giáo Việt Nam?

Vì sao ngày 20/11 được chọn là ngày Nhà giáo Việt Nam?

Nhân lên nét đẹp nhà giáo Thủ đô tâm huyết, sáng tạo

Nhân lên nét đẹp nhà giáo Thủ đô tâm huyết, sáng tạo

Tự bồi dưỡng – chìa khóa để trở thành giáo viên hạnh phúc

Tự bồi dưỡng – chìa khóa để trở thành giáo viên hạnh phúc

Anh: Mô hình GCSE gây hoang mang với học sinh

Anh: Mô hình GCSE gây hoang mang với học sinh

Rwanda: Nợ lương khiến giáo giới khốn đốn

Rwanda: Nợ lương khiến giáo giới khốn đốn

Ontario (Canada): 'Nóng' chuyện hạn chế tăng lương đối với giảng viên ĐH, CĐ

Ontario (Canada): 'Nóng' chuyện hạn chế tăng lương đối với giảng viên ĐH, CĐ

Phụ huynh ơi, hãy để thầy cô giáo là người thầy

Phụ huynh ơi, hãy để thầy cô giáo là người thầy

Giáo dục cho trẻ emcác giá trị Phật giáo

Giáo dục cho trẻ emcác giá trị Phật giáo