Đại biểu Quốc hội trăn trở làm sao để cán bộ dám nghĩ dám làm tránh rủi ro pháp lý

Đại biểu cho rằng Quốc hội, Chính phủ cần rà soát, thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật để địa phương, cán bộ yên tâm thực hiện, tránh rủi ro về pháp lý

Sáng 23-5, Quốc hội thảo luận tại tổ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, những tháng đầu năm 2024.

Đại biểu Lò Thị Luyến (đoàn Điện Biên) phát biểu thảo luận tại tổ sáng 23-5

Đại biểu Lò Thị Luyến (đoàn Điện Biên) phát biểu thảo luận tại tổ sáng 23-5

Đại biểu Lò Thị Luyến (đoàn Điện Biên) cho biết bà cơ bản nhất trí báo cáo của Chính phủ và báo cáo của cơ quan thẩm tra. Đại biểu Lò Thị Luyến đề nghị phải rà soát vấn đề văn bản quy phạm pháp luật và vấn đề tinh thần, thái độ, trách nhiệm của cán bộ công chức, có bộ phận cán bộ đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Cần phải có cái nhìn khách quan về vấn đề này, cần phân tích sâu về nguyên nhân cốt lõi của vấn đề này.

Đại biểu Lò Thị Luyến cho rằng vấn đề tinh thần, thái độ, trách nhiệm của cán bộ công chức có mối quan hệ tương quan rất chặt chẽ với hệ thống pháp luật hiện hành. Nếu quy định rõ rồi mà cán bộ công chức không làm thì thuộc về trách nhiệm của cán bộ công chức, nhưng ngược lại, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật còn nhiều vấn đề, có sự mâu thuẫn, chồng chéo, áp dụng thiếu thống nhất.

Theo nữ đại biểu tỉnh Điện Biên, như vậy, trước tiên cán bộ công chức sẽ giữ gìn sự an toàn của mình, không ai dám làm những việc mà pháp luật quy định không rõ ràng, nếu làm sẽ có sự rủi ro, hậu quả về pháp lý. Hiện đã có một số cán bộ đã phải chịu hậu quả rủi ro về pháp lý vì các quy định không rõ ràng.

"Nếu anh nào liều, cứ quyết mà làm thì nhắm mắt làm, nhưng đến khi có sự kiện xảy ra, khi các cơ quan kiểm tra, thanh tra vào thì chỉ áp dụng quy định pháp luật để xử lý cán bộ" - đại biểu Lò Thị Luyến trăn trở.

Đại biểu Lò Thị Luyến cho biết vấn đề văn bản quy phạm pháp luật thời gian đã có sự chuyển biến của Quốc hội, Chính phủ, của các bộ ngành. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng các quy định mâu thuẫn, chồng chéo khiến "địa phương không làm được, cán bộ công chức không dám làm".

Ví dụ như tỉnh Điện Biên đã đề nghị nhiều lần giữa Nghị định quy định chi tiết Luật Tài nguyên nước 2012 và Nghị định quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường 2020 có sự xung đột nhau. 2 Nghị định này xung đột nên UBND tỉnh, đội ngũ cán bộ công chức "không dám liều để làm" một số dự án trên địa bàn.

"Trong trường hợp chúng tôi liều, nhắm mắt làm, nếu không có vấn đề gì xảy ra thì không sao, nhưng nếu khi có vấn đề, sự kiện xảy ra mà cơ quan điều tra, các cơ quan khác vào kiểm tra thì… 2 nghị định xung đột, mâu thuẫn nhau như vậy thì có ai dám làm không. Như vậy, nếu chúng ta đánh giá cán bộ công chức né tránh trách nhiệm là chưa đánh giá đầy đủ bản chất.

Trên tinh thần xây dựng, tôi mong muốn Quốc hội, Chính phủ tiếp tục lắng nghe và đồng hành cùng địa phương để giải quyết những vấn đề vướng mắc về hệ thống pháp luật, làm sao để tạo điều kiện cho cán bộ công chức có đầy đủ cơ sở pháp lý để thực hiện và không để hậu quả pháp lý xảy ra với cán bộ thực hiện nhiệm vụ" - đại biểu Lò Thị Luyến bày tỏ.

Văn Duẩn - Huy Thanh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/dai-bieu-quoc-hoi-tran-tro-lam-sao-de-can-bo-dam-nghi-dam-lam-tranh-rui-ro-phap-ly-196240523104027933.htm