Đà Nẵng đã tạo nên nhiều thay đổi

    Gốc

    (NLĐ) - Làm việc với Thành ủy Đà Nẵng ngày 29-9, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đánh giá kinh tế TP có sự chuyển dịch đúng hướng, các mặt văn hóa - xã hội phát triển tốt... từ đó đã góp phần để Đà Nẵng tạo nên nhiều thay đổi so với trước.

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/241064.asp