Đã giải tỏa hộ lấn chiếm hành lang chung cư

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Báo CATP ngày 23-10-2008 phản ánh việc hộ bà Đỗ Kim Trỉ, ngụ số 40 lầu 2 chung cư An Điềm, P10Q5 cho em gái Đỗ Thị Hồng Thu ở nhờ, chiếm dụng 2/3 hành lang lối đi chung làm nơi ăn ở sinh hoạt.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/toa_soan_va_ban_doc/tieng_noi_nguoi_dan/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.9631471878/20081205.08923.ca