Công ty Thủy điện Sông Bung tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2024

Chiều ngày 14/6/2024, tại Trụ sở quản lý vận hành các Nhà máy Thủy điện thuộc EVNGENCO2 tại Đà Nẵng, Công ty Thủy điện Sông Bung (Công ty) tổ chức Hội nghị Người lao động (NLĐ) năm 2024.

Chủ trì Hội nghị ông Nguyễn Thành Trung - Quyền Giám đốc (người bên phải), ông Vương Thành Chung - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty.

Chủ trì Hội nghị ông Nguyễn Thành Trung - Quyền Giám đốc (người bên phải), ông Vương Thành Chung - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty.

Hội nghị do ông Nguyễn Thành Trung - Quyền Giám đốc Công ty và Ông Vương Thành Chung - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty chủ trì, tham dự Hội nghị còn có Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn, Lãnh đạo các Phòng/Phân xưởng và toàn thể Người lao động trong Công ty.

Tại Hội nghị đã nghe ông Trịnh Thế Dũng - Phó Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và 05 tháng đầu năm 2024, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch các tháng cuối năm 2024 của Công ty.

Về phía Công đoàn Công ty có ông Nguyễn Minh Toàn - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty, đại diện Ban chấp hành Công đoàn Công ty đã trình bày báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn các nội dung bao gồm: Kết quả thực hiện thỏa ước lao động tập thể năm 2023; Hợp đồng lao động; Thực hiện Quy chế dân chủ; Thực hiện sử dụng các quỹ do NLĐ đóng góp; Thực hiện các chế độ chính sách liên quan tới quyền - nghĩa vụ của Người sử dụng lao động và Người lao động.

Ông Nguyễn Thành Trung - Quyền Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Thành Trung - Quyền Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận các nội dung được nêu trong các báo cáo. Các ý kiến, kiến nghị, góp ý của người lao động đã được đại diện Ban chấp hành Công đoàn và Lãnh đạo Công ty tiếp thu, giải thích thỏa đáng, phù hợp với các quy định hiện hành.

Các nội dung trả lời đi vào trọng tâm câu hỏi, giải đáp thỏa mãn tâm tư nguyện vọng của NLĐ như việc: Công ty lắp đặt thiết bị lọc nước để cải thiện tốt hơn nữa hệ thống cấp nước sinh hoạt Khu Nhà nghỉ ca Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2; Có giải pháp đảm bảo an toàn công tác di chuyển, giao ca vận hành Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2 trên con đường QL14D xuống cấp nghiêm trọng; Giải pháp nâng cao chất lượng công tác Truyền thông của Công ty; Công tác Bảo vệ tại 2 nhà máy Thủy điện Sông Bung 2 & Sông Bung 4.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thành Trung - Quyền Giám đốc Công ty biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của toàn thể Người lao động trong Công ty đã phấn đấu trong năm 2023 có tổng lợi nhuận đạt 113% so với kế hoạch (164,5 tỷ đồng/kế hoạch 146 tỷ đồng) và ông kêu gọi toàn thể Người lao động trong Công ty đoàn kết, tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch được giao năm 2024. Cùng xây dựng Công ty Thủy điện Sông Bung phát triển bền vững, đời sống vật chất và tinh thần Người lao động ngày càng được nâng cao.

Sau hơn 03 giờ làm việc, Hội nghị Người lao động năm 2024 Công ty Thủy điện Sông Bung đã thành công tốt đẹp. Hội nghị cũng đã hoàn thành các nội dung: Bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân Công ty; Giới thiệu 01 ứng cử viên vào danh sách bầu chọn 05 thành viên vào Ban thanh tra nhân dân Tổng công ty Phát điện 2; Bầu 25 Đại biểu tham dự Hội nghị NLĐ cấp Tổng công ty Phát điện 2. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Trịnh Thế Dũng - Phó Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Ông Trịnh Thế Dũng - Phó Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Minh Toàn - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty trình bày báo cáo Công đoàn tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Minh Toàn - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty trình bày báo cáo Công đoàn tại Hội nghị.

Bà Nguyễn Nho Bích Trâm trình bày báo cáo Ban thanh tra Nhân dân tại Hội nghị

Bà Nguyễn Nho Bích Trâm trình bày báo cáo Ban thanh tra Nhân dân tại Hội nghị

Ông Mai Phước Anh - Trưởng ca VHSB4 phát biểu tại Hội nghị

Ông Mai Phước Anh - Trưởng ca VHSB4 phát biểu tại Hội nghị

Xuân Hoài

Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/cong-ty-thuy-dien-song-bung-to-chuc-thanh-cong-hoi-nghi-nguoi-lao-dong-nam-2024-122510.htm