Công ty Cây xanh Công Minh trúng 4 gói thầu tại Vĩnh Long

Tại Vĩnh Long, Công ty Cây xanh Công Minh trúng 4 gói thầu ở các huyện: Vũng Liêm, Tam Bình, Trà Ôn, với tổng số tiền hơn 16 tỉ đồng.

Ngày 24-5, nguồn tin của PLO cho biết, UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có công văn chỉ đạo Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc trồng, chăm sóc và bảo dưỡng cây xanh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu: Đối với những công trình trồng, chăm sóc và bảo dưỡng cây xanh có giá trị dưới một tỉ đồng giao UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra trình tự, thủ tục, xác định giá, xác định dự toán, mời thầu, lựa chọn nhà thầu... khi thực hiện từng công trình, dự án cụ thể, báo cáo về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

 Tại Vĩnh Long, Công ty Cây xanh Công Minh trúng 4 gói thầu. Ảnh: HD

Tại Vĩnh Long, Công ty Cây xanh Công Minh trúng 4 gói thầu. Ảnh: HD

Còn những công trình trồng, chăm sóc và bảo dưỡng cây xanh có giá trị từ một tỉ đồng trở lên, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ngành, cơ quan liên quan thành lập đoàn kiểm tra các nội dung có liên quan đến việc thực hiện các công trình/dự án trồng, chăm sóc và bảo dưỡng cây xanh, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 31-5.

Trước đó, Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long đã có báo cáo về việc thực hiện các nội dung liên quan đến việc trồng, chăm sóc và bảo dưỡng cây xanh trên địa bàn giai đoạn năm 2018-2023.

Theo báo cáo, trong thời gian này Vĩnh Long thực hiện 66 gói trồng, chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố bằng hình thức đấu thầu rộng rãi, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh qua mạng với tổng số tiền hơn 274 tỉ đồng.

Trong đó, Công ty Cây xanh Công Minh trúng bốn gói thầu tại các huyện: Vũng Liêm, Tam Bình, Trà Ôn, với tổng số tiền hơn 16 tỉ đồng.

HẢI DƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/cong-ty-cay-xanh-cong-minh-trung-4-goi-thau-tai-vinh-long-post792292.html