Hải Dương: 6 nhóm giải pháp nhằm giải quyết ô nhiễm ở hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương đã xây dựng 6 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm ở hệ thống kênh thủy lợi Bắc Hưng Hải trên địa bàn tỉnh này.

Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải trên địa bàn tỉnh Hải Dương có những thời điểm bị ô nhiễm nghiêm trọng, nhiều khu vực không thể sử dụng nước cho bất cứ mục đích gì. Vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã nghiên cứu và đưa ra kế hoạch cụ thể nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường đối với hệ thống kênh thủy lợi này; đồng thời cải tạo phục hồi môi trường, hệ sinh thái cảnh quan các đoạn sông ô nhiễm để trả lại môi trường ban đầu.

Theo kế hoạch của Sở Tài nguyên và Môi trường, Hải Dương cần tập trung triển khai 6 nhóm giải pháp dưới đây:

Thứ nhất, hoàn thành quy hoạch các khu xử lý chất thải rắn và hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, bố trí đủ quỹ đất để thực hiện hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường phù hợp định hướng trong quy hoạch.

Thứ hai, nghiên cứu và đề xuất cơ chế, chính sách để huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là xã hội hóa, đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong đầu tư các công trình xử lý chất thải rắn và xử lý nước thải tập trung.

Nước sông Bắc Hưng Hải trên địa bàn tỉnh Hải Dương nhiều thời điểm bị ô nhiễm nặng (Ảnh: Báo Hải Dương)

Nước sông Bắc Hưng Hải trên địa bàn tỉnh Hải Dương nhiều thời điểm bị ô nhiễm nặng (Ảnh: Báo Hải Dương)

Thứ ba, đầu tư xây dựng các công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, bảo đảm nước thải phát sinh trên địa bàn được thu gom, xử lý toàn bộ, đáp ứng quy chuẩn về nước thải cho phép trước khi thải ra hệ thống thủy lợi.

Thứ tư, kiên quyết không cấp phép đầu tư đối với các dự án thuộc nhóm ngành nghề, lĩnh vực tác động ảnh hưởng lớn đến môi trường, sử dụng nhiều tài nguyên của địa phương, sử dụng công nghệ lạc hậu, công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế, cấm chuyển giao; không cấp phép môi trường đối với các dự án, cơ sở không bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường, đặc biệt là các dự án không có biện pháp, công trình xử lý nước thải đạt quy chuẩn cho phép trước khi xả ra hệ thống Bắc Hưng Hải.

Thứ năm, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống tội phạm về môi trường và xử lý vi phạm về môi trường tại hệ thống Bắc Hưng Hải; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, đình chỉ hoạt động xả thải, yêu cầu áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm; nếu đủ căn cứ chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra để xử lý hình sự theo quy định pháp luật nhằm nâng cao tính răn đe, tuyên truyền có hiệu quả.

Thứ sáu, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường, đặc biệt là các quy định của Luật bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với 6 nhóm giải pháp mà Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng cơ bản thống nhất và yêu cầu sở chủ trì, phối hợp tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt các sông nhánh trên địa bàn theo quy định; phối hợp xây dựng kế hoạch, lộ trình đầu tư cải tạo, phục hồi môi trường đối với các đoạn sông bị ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh này.

Hoàng Hà

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/hai-duong-6-nhom-giai-phap-nham-giai-quyet-o-nhiem-o-he-thong-thuy-loi-bac-hung-hai-89167.html