Công chúa nào từng chấp nhận cưới vua nước láng giềng để đổi lấy lãnh thổ nước Việt?

Vị công chúa này đã kết hôn với vua Chế Mân của nước láng giềng để đổi lấy hai vùng đất quan trọng cho Đại Việt.

1. Tên của vị công chúa này là?

Lý Chiêu Hoàng
An Tư công chúa
Ngọc Vạn công chúa
Huyền Trân công chúa

Chính xác

Năm 1306, công chúa Huyền Trân được gả cho vua Chế Mân để đổi lấy hai châu Ô và Lý cho Đại Việt. Một số ghi chép cho biết, công chúa sinh năm 1287 và mất vào năm 1340. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ tên thật của công chúa.

2. Vị công chúa này thuộc triều đại nào ở Việt Nam?

Nhà Lý
Nhà Trần
Nhà Lê
Nhà Nguyễn

Chính xác

Huyền Trân là công chúa thuộc triều đại nhà Trần. Tương truyền vào năm 1301, Thái thượng hoàng Trần Nhân Tông đã có chuyến thăm tới nước láng giềng và được vua Chế Mân tiếp đãi chu đáo. Khi ra về, Thái thượng hoàng hứa gả con gái cho Chế Mân, bù lại ông sẽ nhượng cho Đại Việt 2 châu Ô và Lý.

3. Nước láng giềng nào đã nhượng đất cho Đại Việt để cưới công chúa Huyền Trân?

Bồn Nam
Chân Lạp
Chiêm Thành
Xiêm La

Chính xác

Chế Mân là quốc vương Chiêm Thành, nước nằm ở phía Nam Đại Việt thời bấy giờ. Hai châu Ô và Lý do Chiêm Thành dâng cho vua Trần tương ứng với vùng đất kéo dài từ đèo Hải Vân đến Bắc Quảng Trị ngày nay.

Khoảng 1 năm sau khi Huyền Trân công chúa trở thành vương hậu, Chế Mân qua đời. Nhà Trần tìm cách để đưa Huyền Trân trở về nước và đã thành công.

4. Lý do vua Trần đưa ra để đưa Huyền Trân công chúa trở về sau khi Chế Mân qua đời là gì?

Vì điều này đã có trong thỏa thuận trước khi lễ cưới diễn ra
Vì đây là di nguyện của Chế Mân
Vì lo sợ Huyền Trân công chúa bị hỏa thiêu theo Chế Mân
Vì Đại Việt không muốn tiếp tục giữ 2 châu Ô và Lý

Chính xác

Theo Đại Việt sử ký, vì lo sợ Huyền Trân là vương hậu và sẽ bị hỏa thiêu theo vua Chế Mân, nhà Trần đã cử Trần Khắc Chung sang viếng tang đồng thời tìm cách cứu công chúa. Sứ giả sau đó đưa được công chúa về nước theo đường biển.

Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu lịch sử đánh giá, sự kiện này đã khiến Đại Việt và Chiêm Thành nảy sinh xung đột trong những năm tiếp theo.

5. Sau khi về nước, Huyền Trân công chúa đã có quyết định gì?

Rời khỏi hoàng tộc, về làm dân thường
Kết hôn với người khác
Đi tu
Tham gia trị quốc

Chính xác

Khi trở về Thăng Long, công chúa Huyền Trân quyết định xuất gia. Cuối năm Tân Hợi (1311), bà lập am dưới chân núi Hổ Sơn để tu hành. Ngày nay, am trở thành chùa Hổ Sơn (Vụ Bản, Nam Định).

Sau khi công chúa mất, dân chúng quanh vùng đã tôn bà thành Thần Mẫu và lập đền thờ. Các triều đại sau cũng ghi nhận công lao và sắc phong công chúa làm thần hộ quốc.

Thúy Nga

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cong-chua-nao-tung-chap-nhan-cuoi-vua-lang-gieng-de-doi-lay-lanh-tho-nuoc-viet-2103259.html