Công an tỉnh Quảng Ninh phấn đấu kiềm chế và giảm 5% tội phạm

  13 liên quanGốc

  Sáng 28-12, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức tổng kết phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc' năm 2019 và nội dung phát động phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc' năm 2020.

  Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.

  Năm 2019, căn cứ tình hình thực tế nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã cụ thể hóa, phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu hành động "Công an Quảng Ninh chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ" tập trung phấn đấu thực hiện 7 mục tiêu chủ yếu với 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

  Thượng tướng Nguyễn Văn Thành duyệt đội danh dự Công an Quảng Ninh.

  Tổng kết phong trào Thi đua vì An ninh Tổ quốc năm 2019, Công an tỉnh Quảng Ninh được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị xuất sắc và được UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen trong Cụm thi đua Khối nội chính của tỉnh. Cùng với đó còn có 945 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng...

  Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao huân chương Chiến công Hạng Nhì cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy.

  Năm 2020, Công an toàn tỉnh Quảng Ninh phấn đấu nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp trong lực lượng Công an toàn tỉnh. Chú trọng nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, các đề án, kế hoạch, phương án về bảo đảm an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

  Tập trung đấu tranh mạnh các loại tội phạm, phấn đấu thực hiện mục tiêu kiềm chế, làm giảm 5% tội phạm so với năm 2019. Tiếp tục cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy và công tác tham mưu…

  Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, ghi nhận, biểu dương thành tích đạt được của Công an tỉnh Quảng Ninh, đảm bảo môi trường an ninh, an toàn, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

  Thượng tướng Nguyễn Văn Thành yêu cầu Công an Quảng Ninh cần nhận diện các thách thức trong thời gian tới để có những giải pháp, biện pháp giải quyết. Trong đó, cần chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo sát, nhận thức rõ những yêu cầu, thách thức của an ninh phi truyền thống và Cách mạng công nghệ 4.0 đối với công tác công an để chủ động trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an Quảng Ninh thực sự trong sạch, vững mạnh, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhân dân, bám sát thực tiến, sâu sát cơ sở; tập trung giải quyết những vấn đề ngay từ đều, từ cơ sở, không để kéo dài.

  Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao Huân chương Chiến công Hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng cho các cá nhân.

  Cùng với đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cũng yêu cầu Công an tỉnh Quảng Ninh chủ động làm tốt công tác phòng ngừa xã hội kết hợp với công tác phòng ngừa nghiệp vụ, nâng cao chất lượng các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản.

  Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là công tác quản lý xuất nhập cảnh, người nước ngoài. Quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, chú ý biểu dương, nhân rộng những mô hình làm tốt, cách làm hay để nhân rộng...

  V.Huy - Minh Châu

   Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-tinh-quang-ninh-phan-dau-kiem-che-va-giam-5-toi-pham-575936/