Chú trọng tăng năng suất lao động để thúc đẩy phát triển kinh tế

    Cải cách kinh tế đã góp phần giúp nền kinh tế Việt Nam tăng cường sức chống chịu đáng kể trong những giai đoạn khủng hoảng, mới đây là đại dịch Covid-19. Đây là nhận định chung của các diễn giả tại Hội nghị 'Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam: kết quả, bài học và định hướng tương lai' diễn ra ngày 15/11 tại Hà Nội.

    Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chu-trong-tang-nang-suat-lao-dong-de-thuc-day-phat-trien-kinh-te-3389.media