Chủ tịch Phan Văn Mãi phân công nhiệm vụ cho 2 tân Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải, Trần Thị Diệu Thúy

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Ngọc Hải giúp Chủ tịch chỉ đạo lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính còn Phó Chủ tịch Trần Thị Diệu Thúy giúp Chủ tịch chỉ đạo triển khai Đề án 06 trên địa bàn TP...

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa có quyết định phân công công tác đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể như sau:

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi có nhiệm vụ chỉ đạo, giải quyết hồ sơ, công việc hằng ngày của UBND TP và phân công Phó Chủ tịch, ủy viên UBND TP tham dự các hoạt động của các cơ quan Trung ương, Thành ủy, HĐND TP.HCM, Ban Cán sự Đảng UBND TP, UBND TP, các cơ quan, đơn vị thuộc TP.HCM.

 Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi. Ảnh: THUẬN VĂN

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi. Ảnh: THUẬN VĂN

Chủ tịch Phan Văn Mãi trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; ngân sách nhà nước; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; quản lý tài chính, ngân sách; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng; quốc phòng, an ninh, nội chính; kế hoạch và đầu tư; khoa học và công nghệ;…

Đồng thời, phụ trách một số chương trình, đề án trong ba Chương trình đột phá và một Chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; phụ trách tổ chức chính quyền đô thị, đề án chuyển một số huyện thành quận, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, chuyển đổi số…

Chủ tịch UBND TP.HCM trực tiếp chỉ đạo Văn phòng UBND TP, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Công an TP, Bộ Tư lệnh TP, Bộ đội Biên phòng TP, Viện Nghiên cứu phát triển TP, Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM.

Theo dõi, chỉ đạo: TP Thủ Đức, quận 1, quận 7, huyện Cần Giờ.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Ngọc Hải giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính.

 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Ngọc Hải. Ảnh: THUẬN VĂN

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Ngọc Hải. Ảnh: THUẬN VĂN

Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan các lĩnh vực: hành chính tư pháp; công tác dân tộc, tôn giáo; phòng cháy và chữa cháy; cứu hộ, cứu nạn; công tác phòng, chống tham nhũng.

Theo dõi chung, trực tiếp chỉ đạo công tác tiếp công dân, thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp...

Trực tiếp chỉ đạo Thanh tra TP HCM, Sở Tư pháp, Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ), Ban Tiếp công dân TP (Văn phòng UBND TP.HCM), Lực lượng Thanh niên xung phong TP, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích các quận theo địa bàn phụ trách.

Giúp Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo Công an TP, Bộ Tư lệnh TP, Bộ đội Biên phòng TP.

Theo dõi, chỉ đạo: quận 6, quận 10, quận Bình Tân, quận Tân Phú.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo công tác đối ngoại; hội nhập kinh tế quốc tế; cải cách hành chính; tổ chức bộ máy; công tác thi đua, khen thưởng; quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM với các tỉnh, thành phố, vùng.

 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan. Ảnh: HOÀNG GIANG

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan. Ảnh: HOÀNG GIANG

Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: quản lý công chức, viên chức; công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp và phát triển nông thôn; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; khu vực kinh tế tư nhân, đăng ký kinh doanh, quản lý doanh nghiệp sau đăng ký…

Theo dõi chung kế hoạch triển khai: Nghị quyết 24/2022 và Nghị quyết 31/2022 của Bộ Chính trị; Nghị quyết 131/2020 của Quốc hội; Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội; Nghị quyết 1111/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đồng thời, theo dõi chung các quy định pháp luật về chính quyền đô thị, cơ chế đặc thù, phân cấp, phân quyền, ủy quyền.

Trực tiếp chỉ đạo: Sở Ngoại vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Liên minh Hợp tác xã TP.HCM, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị TP, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài, Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ), Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn...

Phối hợp theo dõi: Học viện Cán bộ TP.HCM, Cục Thống kê, Tổng Công ty Điện lực, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.

Theo dõi, chỉ đạo: quận 11, quận Gò vấp, huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo lĩnh vực an toàn giao thông.

 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường. Ảnh: NGUYỆT NHI

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: quy hoạch, kiến trúc; quản lý, phát triển đô thị; xây dựng; quản lý đất đai - tài nguyên và môi trường; giao thông, vận tải; cấp, thoát nước; quản lý nhà theo Luật Nhà ở và Luật Đất đai; xây dựng Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP HCM gắn với xây dựng TP Thủ Đức; xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm..

Trực tiếp chỉ đạo: Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải; Sở Tài nguyên và Môi trường, Quỹ Phát triển nhà ở, Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn; Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn, Samco, Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC)…

Phối hợp theo dõi các ga đường sắt quốc gia, các cảng sông, cảng biển, Cảng hàng không Tân Sơn Nhất.

Theo dõi, chỉ đạo: quận Phú Nhuận, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo lĩnh vực giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư, kế hoạch đầu tư công; quản lý tài chính, quản lý ngân sách.

 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng. Ảnh: THUẬN VĂN

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng. Ảnh: THUẬN VĂN

Đồng thời, theo dõi các nội dung tổng hợp chung trình HĐND TP, báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội TP…

Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan các lĩnh vực: tài chính, ngân sách; thương mại, dịch vụ, du lịch; quản lý tài sản công; quản lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước (Ban chỉ đạo 167 TP HCM) và nhà, đất theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công…

Trực tiếp chỉ đạo: Sở Tài chính, Sở Du lịch, Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP (ITPC), Sài Gòn Co.op, Tổng Công ty Bến Thành, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC)…

Phối hợp theo dõi: Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, Sở Giao dịch Chứng khoán.

Theo dõi, chỉ đạo: quận 4, quận 12, Bình Thạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trên địa bàn TP.

 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy. Ảnh: THUẬN VĂN

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy. Ảnh: THUẬN VĂN

Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: y tế; giáo dục, đào tạo và dạy nghề; văn hóa, thể dục, thể thao; lao động - thương binh và xã hội; vệ sinh an toàn thực phẩm; xuất bản, báo chí; xây dựng đô thị thông minh…

Trực tiếp chỉ đạo: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở An toàn thực phẩm, một số trường Đại học, Đài Truyền hình TP, Đài Tiếng nói nhân dân TP, các cơ quan báo chí trực thuộc UBND TP.HCM…

Phối hợp theo dõi Bưu điện, Viễn thông, BHXH, Ngân hàng Chính sách xã hội.

Theo dõi, chỉ đạo: các quận 3, 5, 8 và Tân Bình.

Theo quyết định, các Phó Chủ tịch chịu sự phân công của Chủ tịch UBND TP.HCM; thay mặt Chủ tịch quyết định và chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Chủ tịch và trước pháp luật đối với nhiệm vụ, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi, chỉ đạo.

Phối hợp quan hệ công tác với các tổ chức xã hội nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực được phụ trách.

Chủ tịch UBND TP.HCM không xử lý những nhiệm vụ, lĩnh vực, công việc đã phân công Phó Chủ tịch.

Khi Chủ tịch UBND TP.HCM vắng mặt sẽ ủy nhiệm một Phó Chủ tịch thay mặt lãnh đạo công tác của UBND, Chủ tịch UBND TP.

Trong trường hợp xét thấy cần thiết hoặc khi một Phó Chủ tịch vắng mặt thì Chủ tịch UBND TP trực tiếp hoặc phân công các Phó Chủ tịch khác chỉ đạo xử lý kịp thời công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch vắng mặt.

LÊ THOA

Nguồn PLO: https://plo.vn/chu-tich-phan-van-mai-phan-cong-nhiem-vu-cho-2-tan-pho-chu-tich-duong-ngoc-hai-tran-thi-dieu-thuy-post796502.html