Chủ động tích hợp thông tin sổ bảo hiểm xã hội lên ứng dụng VNeID

Sở TT-TT vừa có công văn gửi Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh về việc chủ động theo dõi, hướng dẫn, truyền thông việc tích hợp thông tin sổ BHXH lên ứng dụng VNeID.

Theo đó, để chủ động tuyên truyền, thông tin các tiện ích của Đề án 06/CP, đặc biệt là ứng dụng VNeID vào các giao dịch hành chính, hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích trong quá trình chuyển đổi số, Sở TT-TT - Phó trưởng ban Chỉ đạo Đề án 06/CP của tỉnh đề nghị BHXH tỉnh chủ động theo dõi kết quả, tiến độ triển khai kết nối, đồng bộ dữ liệu giữa BHXH Việt Nam và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), chủ động phương án tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia BHXH biết, hiểu về tiện ích của ứng dụng VNeID trong quá trình triển khai nền tảng VssID hoặc sử dụng VNeID để theo dõi thông tin BHXH…

Được biết, hiện nay BHXH Việt Nam đã hoàn thành xây dựng API (giao diện lập trình ứng dụng) cung cấp thông tin sổ BHXH từ cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm (tương tự thông tin sổ BHXH đã được BHXH Việt Nam cung cấp trên ứng dụng VssID) lên ứng dụng VNeID.

Hải Quân

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chuyen-doi-so/202312/chu-dong-tich-hop-thong-tin-so-bao-hiem-xa-hoi-len-ung-dung-vneid-d623fd6/