Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành triển khai theo hình thức BOT

  Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ liên quan đến dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).

  Theo đó, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét giao UBND tỉnh Bình Phước làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án theo phương thức PPP (loại hợp đồng BOT). Dẫn chứng cơ sở cho đề xuất này, Bộ GTVT cho biết, hiện nay, việc giao địa phương là cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP đã được pháp luật cho phép.

  Trong thực tế, một số địa phương được giao quản lý, triển khai đầu tư đường bộ cao tốc đã tạo được tính chủ động, kịp thời trong giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh về giải phóng mặt bằng, nguồn cung cấp vật liệu xây dựng, công tác thu phí hoàn vốn...

  Bộ GTVT khẳng định, sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án cao tốc.

  Bộ GTVT khẳng định, sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án cao tốc.

  Luật Đầu tư theo phương thức PPP quy định, cơ quan có thẩm quyền là: Bộ, cơ quan trung ương; UBND cấp tỉnh cơ quan, tổ chức được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập và được giao dự toán ngân sách theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Trường hợp dự án thuộc phạm vi quản lý của nhiều cơ quan có thẩm quyền hoặc trong trường hợp thay đổi cơ quan có thẩm quyền, các cơ quan này báo cáo Thủ tướng quyết định giao một cơ quan làm cơ quan có thẩm quyền.

  Cũng theo Bộ GTVT, thực hiện kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 166 ngày 6/6/2022 của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Phước và UBND tỉnh Đắk Nông đã có Tờ trình số 159 đề nghị Bộ GTVT thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bình Phước là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án theo phương thức PPP, (loại hợp đồng BOT). Trong điều kiện nguồn ngân sách nhà nước còn hạn chế, đề xuất của UBND tỉnh Bình Phước và UBND tỉnh Đắk Nông đã thể hiện trách nhiệm cao đối với công tác đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng GTVT nói chung, phát triển kinh tế xã hội khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ nói riêng. Do đó, Bộ GTVT khẳng định, sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

  Phạm Huyền

  Nguồn CAND: https://cand.com.vn/giao-thong/cao-toc-gia-nghia-chon-thanh-trien-khai-theo-hinh-thuc-bot-i660833/