Cần giám sát tối cao về giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 17-5.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá công tác dân nguyện, cụ thể là công tác tiếp công dân, tham mưu và giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri và nhân dân đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Ban Dân nguyện tập trung triển khai hiệu quả chương trình giám sát năm 2021; chủ động nghiên cứu đề xuất hoạt động giám sát trong năm 2022 và cả nhiệm kỳ về giải quyết khiếu nại, tố cáo, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Có thể đề xuất để Quốc hội tiến hành giám sát tối cao hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến kiến nghị của cử tri và công tác này cần được đo lường bằng những sản phẩm cụ thể. Cùng với đó, cần quan tâm hơn nữa đến công tác hậu giám sát, đeo bám đến cùng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Dân nguyện Ảnh: THÀNH CHUNG

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Trần Thanh Mẫn đã họp với Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng Bầu cử quốc gia để cho ý kiến về kết quả công tác của Tiểu ban Nhân sự, Hội đồng bầu cử quốc gia từ ngày thành lập đến nay. Các công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử đã và đang được tiến hành theo đúng yêu cầu, kế hoạch đề ra. Theo kế hoạch, ngày 18-5, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc.

T.Dũng

Nguồn Người Lao Động: http://nld.com.vn/thoi-su/can-giam-sat-toi-cao-ve-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-20210517215559271.htm