Các trường THPT cần thêm 5.400 giáo viên âm nhạc, mỹ thuật

  Báo Hà Nội Mới
  6 liên quanGốc

  Từ năm học 2020-2021, học sinh trên cả nước bắt đầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới. Đáng chú ý, môn âm nhạc và mỹ thuật sẽ không chỉ được dạy ở cấp tiểu học như hiện nay mà còn được dạy cả ở cấp trung học phổ thông.

  Tuyển sinh 2019: Ngành sư phạm, y khoa sẽ có điểm sàn riêng

  Theo tính toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu mỗi trường trung học phổ thông trên cả nước bố trí một giáo viên âm nhạc và một giáo viên mỹ thuật thì tổng số giáo viên cần đào tạo và tuyển dụng bổ sung cho các nhà trường là 5.400 người, trong đó có 2.700 giáo viên âm nhạc, 2.700 giáo viên mỹ thuật.

  Dựa trên căn cứ này, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các trường phổ thông đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới, trong đó có chương trình đào tạo giáo viên dạy các môn mới. Các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đề xuất nhu cầu đào tạo giáo viên dạy các môn theo chương trình đào tạo mới. Các cơ sở đào tạo giáo viên nghệ thuật có nhiệm vụ thực hiện đào tạo giáo viên âm nhạc, mỹ thuật để dạy ở cấp trung học phổ thông, đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới.

  Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-duc/925432/cac-truong-thpt-can-them-5400-giao-vien-am-nhac-my-thuat