Các dự án khai thác nhiên liệu hóa thạch vẫn không ngừng mở rộng

Trong 2 năm qua, thế giới có hơn 400 dự án khai thác dầu và khí đốt được phê duyệt, bất chấp lời kêu gọi loại bỏ toàn bộ hoạt động phát triển mới hydro carbon nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Con số trên được phản ánh trong một báo cáo công bố ngày 30/11.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/cac-du-an-khai-thac-nhien-lieu-hoa-thach-van-khong-ngung-mo-rong-103211.htm