Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Sáng 29/11/2023, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến dự phiên bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước với các đại biểu dự phiên bế mạc.

Trí Dũng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/cac-dong-chi-lanh-dao-nguyen-lanh-dao-dang-va-nha-nuoc-du-be-mac-ky-hop-thu-6-quoc-hoi-khoa-xv-20231129094956947.htm