Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3 thuộc cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP

  Báo Biên phòng
  98 liên quanGốcBắc Giang

  Sáng 12/7, tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, Trường Trung cấp Biên phòng 1 tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3 thuộc cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP năm 2022.

  Đại tá Nguyễn Văn Quyền phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3. Ảnh: Thế Anh

  Đại tá Nguyễn Văn Quyền phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3. Ảnh: Thế Anh

  Trong thời gian 3 ngày, từ 12 đến 14/7, các đồng chí học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 9 chuyên đề bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3 của Bộ Quốc phòng do báo cáo viên, giáo viên của Trường Trung cấp Biên phòng 1 giới thiệu, quán triệt.

  Phát biểu khai mạc lớp học, Đại tá Nguyễn Văn Quyền, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Biên phòng 1, Trưởng ban Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3 cho biết: Mục tiêu giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh nhằm góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện, hiểu biết một số nội dung cơ bản về quốc phòng - an ninh; trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc; có kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng - an ninh và công tác quản lý nhà nước về quốc phòng - an ninh; có kỹ năng quân sự - an ninh cần thiết để tham gia vào sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Việc phổ cập và tăng cường giáo dục quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, được chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ từ Trung ương đến địa phương. Đối với BĐBP, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, sĩ quan về quan điểm, đường lối, cơ chế lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước về quốc phòng - an ninh; nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với Việt Nam, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên từng cương vị công tác.

  Được biết, sau lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3, theo kế hoạch, từ ngày 18/7 đến ngày 20/7/2022, Trường Trung cấp Biên phòng 1 sẽ tiếp tục khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4 thuộc cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP.

  Thế Anh

  Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/boi-duong-kien-thuc-quoc-phong-an-ninh-cho-doi-tuong-3-thuoc-co-quan-bo-tu-lenh-bdbp-post452509.html