Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về đọc sách

'Còn sách thì còn tri thức, còn sách thì còn loài người', Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhận định về giá trị của sách với cuộc sống con người.

Mỗi người trong số hàng tỷ người đều có nhu cầu đi tìm đúng quyển sách để giải quyết nhu cầu, vấn đề của mình. Còn những người muốn làm sách thì phải biết độc giả thích đọc gì.

Theo Bộ trưởng, người Việt Nam không đọc ít đi mà đang đọc nhiều hơn. Nhưng họ không chỉ đọc theo cách truyền thống.

Vậy nên vô vạn hình tướng là cách để sách đến được hàng triệu người. Chẳng hạn như: phiên bản tóm tắt, phiên bản điện tử đầy đủ, phiên bản hoạt hình, phiên bản nhắn tin trên di động, phiên bản dưới dạng các câu trích dẫn ngắn để khai sáng, gây cảm hứng tư duy, phiên bản âm thanh, rồi cả phiên bản in đẹp và cao cấp...

Nhiều cách đọc hơn tức là không gian của xuất bản rộng hơn. Không gian để sáng tạo cũng vì thế mà rộng hơn rất nhiều.

Xuất bản phải tìm đến những cách đọc khác nhau để tạo ra sản phẩm phù hợp. Độc giả ở đâu thì chúng ta phải đến đó.

Hãy cùng đọc và suy ngẫm những lời nói tâm huyết của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng về việc đọc sách và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Lê Anh Dũng - Hằng Trần/Vietnamnet

Nguồn Znews: https://znews.vn/bo-truong-nguyen-manh-hung-noi-ve-doc-sach-post1470033.html