Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông tin việc sáp nhập huyện, xã và dôi dư cán bộ

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết dự kiến số cán bộ dôi dư do sáp nhập huyện, xã giai đoạn 2023-2025 là khoảng 21.700 người

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại tổ - Ảnh: Văn Duẩn

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại tổ - Ảnh: Văn Duẩn

Sáng 23-5, phát biểu tại tổ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã thông tin thêm về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã (sáp nhập huyện, xã) giai đoạn 2023 - 2025.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, vấn đề này được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ đặc biệt quan tâm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng. Cùng với đó, các địa phương rất nỗ lực, quyết liệt để triển khai việc này.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nêu thêm một yếu tố thuận lợi là Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã đã bao trùm được tất cả các vấn đề và gần như giải quyết hết các vấn đề vướng mắc khi thực hiện sắp xếp của giai đoạn trước.

Cũng theo Bộ trưởng, các bộ, ngành đã tập trung ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để giải quyết khó khăn, vướng mắc của giai đoạn trước. Trong đó, rất nhiều địa phương đã rất năng động, chủ động để có các chỉ thị, nghị quyết của HĐND giải quyết vấn đề này.

Đến thời điểm hiện tại, theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, có 54/63 đơn vị nằm trong diện phải sáp nhập huyện, xã. Theo đó, có 49 đơn vị cấp huyện phải sáp nhập, dự kiến giảm 12-13 đơn vị cấp huyện. Số cấp xã phải sáp nhập là 1.247, dự kiến giảm 624 đơn vị.

Đến nay có nhiều địa phương làm rất tích cực và hiện có 10 địa phương trình đề án lên Bộ Nội vụ tổ chức thẩm định và trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết để thực hiện sắp xếp.

Tiêu biểu, điển hình là tỉnh Nam Định thực hiện rất quyết tâm, quyết liệt và sắp xếp rất ổn định, có nhiều cơ chế, chính sách thuận lợi để giải quyết vấn đề cán bộ, công chức, viên chức, tài sản dôi dư. Dự kiến Nam Định giảm số lượng cấp xã khoảng 50 đơn vị.

Với việc sắp xếp trong giai đoạn hiện nay, có 4 địa phương có số lượng sắp xếp rất lớn là Hải Phòng, Hà Nội, TP HCM, Nghệ An.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết hiện một số địa phương có dấu hiệu chần chừ, chậm chạp, chưa thực sự quyết tâm trong vấn đề này. Biểu hiện cụ thể là chưa ban hành các chỉ thị, văn bản chỉ đạo căn cơ, khoa học, chặt chẽ về mặt chính trị, thể hiện quyết tâm cao của địa phương.

Về số lượng tài sản, tài chính, trụ sở dôi dư ở giai đoạn 2023 - 2025, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà thông tin dự kiến sẽ có khoảng 2.700, so với giai đoạn trước rất lớn. Số cán bộ, công chức không chuyên trách cấp xã dôi dư ở giai đoạn này dự kiến 21.700 người. "Số lượng này sắp xếp rất lớn và nếu không có các giải pháp căn cơ sẽ khó thực hiện"- bà Phạm Thị Thanh Trà nói thêm.

Văn Duẩn - Huy Thanh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/bo-truong-bo-noi-vu-thong-tin-viec-sap-nhap-huyen-xa-va-doi-du-can-bo-196240523135814168.htm