Bổ sung hành vi lập chốt thu phí sử dụng đường bộ trái phép vào các hành vi bị nghiêm cấm

Tại phiên thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đường bộ, sáng 21/5, đại biểu Nguyễn Thị Huế - Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Kạn đề nghị bổ sung hành vi lập chốt thu phí sử dụng đường bộ trái pháp luật vào các hành vi bị nghiêm cấm do thực tiễn đã xảy ra nhiều trường hợp người dân tự ý lập chốt thu phí.

Các đại biểu dự phiên họp sáng 21/5.

Các đại biểu dự phiên họp sáng 21/5.

Quan tâm góp ý về các hành vi bị cấm trong dự thảo Luật Đường bộ, đại biểu Cầm Thị Mẫn - Đoàn Đại biểu tỉnh Thanh Hóa cho biết, tại khoản 3 Điều 7 của dự thảo luật quy định về hành vi bị nghiêm cấm là lấn chiếm sử dụng xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ.

Tuy nhiên, theo đại biểu, quy định này cần phải loại trừ đối với các trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 32 của dự thảo, bao gồm các trường hợp thi công trên đường bộ đang khai thác không phải cấp giấy phép. Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại để bảo đảm tính thống nhất giữa các quy định trong dự thảo luật; hoặc thể hiện lại khoản 3 Điều 7.

Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 7 chỉ quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ, trong khi đó khoản 2 Điều 21 của dự thảo luật quy định tổ chức cá nhân khi xây dựng, cải tạo, mở rộng, bảo trì công trình và tiến hành các hoạt động khác trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ phải được phép theo quy định tại khoản 2 Điều 32 của dự thảo Luật.

“Như vậy, đối với các hành vi cải tạo, mở rộng công trình và các hoạt động khác nếu không được phép trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ có bị coi là vi phạm điều cấm hay không?”, đại biểu nêu vấn đề. Đại biểu này đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu, làm rõ để quy định các hành vi bị nghiêm cấm bảo đảm đầy đủ, bao quát.

Cũng nêu ý kiến tại nghị trường về các hành vi bị nghiêm cấm, đại biểu Nguyễn Thị Huế - Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Kạn đề nghị bổ sung hành vi lập chốt thu phí sử dụng đường bộ trái pháp luật vào các hành vi bị nghiêm cấm.

Đại biểu Nguyễn Thị Huế - Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Kạn đóng góp ý kiến tại phiên họp.

Đại biểu Nguyễn Thị Huế - Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Kạn đóng góp ý kiến tại phiên họp.

Đại biểu Nguyễn Thị Huế đề xuất nội dung này vì thực tiễn đã xảy ra nhiều trường hợp người dân tự ý lập chốt thu phí. Mặt khác, Nghị định số 100/2029/NĐ-CP có quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xây dựng hoặc thành lập trạm thu phí đường bộ khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước đồng ý. Do đó, việc bổ sung hành vi này vào điều cấm là phù hợp.

Đề cập về các hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 7, đại biểu Nguyễn Thị Xuân - Đoàn Đại biểu tỉnh Đắk Lắk cho rằng, dự thảo Luật đã liệt kê 6 hành vi bị cấm đối với hoạt động đường bộ. Tuy nhiên, trên thực tế, ngoài 6 hành vi bị cấm ở trong dự thảo Luật thì có thể là có phát sinh thêm những hành vi bị cấm khác.

Vì vậy, để bảo đảm được tính ổn định lâu dài của văn bản, tránh quy định cứng nhắc, khó thực hiện và để phòng ngừa các vấn đề phát sinh thêm những hành vi cấm khác, đại biểu đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung một khoản quy định là các hành vi cấm khác theo quy định của pháp luật để cho phù hợp và có tính khả thi...

Bảo Thương

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/bo-sung-hanh-vi-lap-chot-thu-phi-su-dung-duong-bo-trai-phep-vao-cac-hanh-vi-bi-nghiem-cam.html