Bộ Quốc phòng: Cục Đối ngoại tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng

Cục Đối ngoại đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng vừa tổ chức thành công Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024.

Công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024 được Cục Đối ngoại - Bộ Quốc phòng được triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả. Công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu, là động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ, nhân viên khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững sự ổn định, nội bộ đoàn kết thống nhất, góp phần xây dựng Đảng bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Báo QĐND

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Báo QĐND

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến mới, phức tạp, Đảng ủy, Chỉ huy Cục Đối ngoại đã kịp thời tham mưu, đề xuất cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chính sách và những vấn đề chiến lược liên quan đến đối ngoại quốc phòng đúng nguyên tắc, đúng quan điểm, chủ trương của Đảng; giải quyết tốt các vấn đề về biên giới, lãnh thổ, xây dựng đường biên giới trên bộ hòa bình, ổn định, hợp tác, hữu nghị và phát triển, góp phần giữ vững vành đai biên giới của Tổ quốc, góp phần giữ vững chủ quyền, lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của đất nước và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Bên cạnh đó, các hoạt động đối ngoại song phương và đa phương được chuẩn bị chu đáo, triển khai thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, đúng nguyên tắc. Công tác quản lý các đoàn ra, đoàn vào được thực hiện chặt chẽ, đúng quy chế, quy định…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Quân đội nhân dân Việt Nam biểu dương các thành tích và kết quả hoạt động của Cục Đối ngoại trong thời gian qua, trong đó có những đóng góp tích cực cùng nỗ lực của các tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến trong toàn đơn vị.

Với những thành tích đã đạt được trong 5 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân của đơn vị được khen thưởng, trong đó, Cục Đối ngoại được tặng thưởng Danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân", Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thời gian tới, Cục Đối ngoại xác định tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh Phong trào thi đua quyết thắng, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn đơn vị. Tập trung thi đua tạo bước chuyển biến vững chắc về chất lượng thực hiện nhiệm vụ và xây dựng chính quy, kỷ luật...

Để tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua quyết thắng, tạo động lực thúc đẩy đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn chỉ đạo Cục Đối ngoại thực hiện một số nội dung: Tiếp tục quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; gắn Phong trào thi đua quyết thắng với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

Đức Lâm

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/bo-quoc-phong-cuc-doi-ngoai-to-chuc-dai-hoi-thi-dua-quyet-thang-325861.html