Các đơn vị trực thuộc Bộ Công an tổ chức Giải Kéo co

Các đơn vị trực thuộc Bộ Công an tổ chức Giải Kéo co

Sôi nổi hội thi văn nghệ cụm thi đua số 6, Bộ Công an

Sôi nổi hội thi văn nghệ cụm thi đua số 6, Bộ Công an

Nhận thức rõ vai trò, vị trí công tác đối ngoại của ngành Công an

Nhận thức rõ vai trò, vị trí công tác đối ngoại của ngành Công an

Ký quy chế phối hợp về công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế và nhân quyền

Ký quy chế phối hợp về công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế và nhân quyền

Tàu Hải quân Brunei thăm Việt Nam

Tàu Hải quân Brunei thăm Việt Nam

Tàu hải quân Brunei thăm Đà Nẵng

Tàu hải quân Brunei thăm Đà Nẵng

Chiến hạm Brunei thăm Đà Nẵng

Chiến hạm Brunei thăm Đà Nẵng

Tàu Hải quân Brunei thăm chính thức TP Đà Nẵng

Tàu Hải quân Brunei thăm chính thức TP Đà Nẵng

Tàu Hải quân Brunei thăm Đà Nẵng

Tàu Hải quân Brunei thăm Đà Nẵng

Tàu hải quân Brunei cập cảng Tiên Sa Đà Nẵng

Tàu hải quân Brunei cập cảng Tiên Sa Đà Nẵng

Người đàn ông Trung Quốc trốn nã định nhập cảnh vào Việt Nam

Người đàn ông Trung Quốc trốn nã định nhập cảnh vào Việt Nam