Ký quy chế phối hợp về công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế và nhân quyền

Ký quy chế phối hợp về công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế và nhân quyền

Tàu Hải quân Brunei thăm Việt Nam

Tàu Hải quân Brunei thăm Việt Nam

Đà Nẵng: Đón tàu Hải quân Brunei mang tên KDB DARUTTAQWA.

Đà Nẵng: Đón tàu Hải quân Brunei mang tên KDB DARUTTAQWA.

Tàu hải quân Brunei thăm Đà Nẵng

Tàu hải quân Brunei thăm Đà Nẵng

Chiến hạm Brunei thăm Đà Nẵng

Chiến hạm Brunei thăm Đà Nẵng

Tàu Hải quân Brunei thăm chính thức TP Đà Nẵng

Tàu Hải quân Brunei thăm chính thức TP Đà Nẵng

Tàu Hải quân Brunei thăm Đà Nẵng

Tàu Hải quân Brunei thăm Đà Nẵng

Tàu hải quân Brunei cập cảng Tiên Sa Đà Nẵng

Tàu hải quân Brunei cập cảng Tiên Sa Đà Nẵng

Tàu Hải quân Brunei tới Đà Nẵng

Tàu Hải quân Brunei tới Đà Nẵng

Tàu hải quân Brunei cập bến cảng Đà Nẵng

Tàu hải quân Brunei cập bến cảng Đà Nẵng