Bổ nhiệm lại hạng II cũ có thỏa đáng không?

Độc giả hỏi về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy.

Minh họa/INT

Minh họa/INT

Tôi là giáo viên tiểu học hạng II (V.07.03.28), hưởng lương bậc 1 (4,0). Tính đến ngày 30/5/2023, tôi đã có 6 năm 3 tháng giữ hạng II (không tính thời gian tập sự) và có bằng thạc sĩ.

Tuy nhiên khi bổ nhiệm lại, tôi phải quay về hạng II cũ vì không đủ 9 năm công tác. Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, trường hợp giáo viên dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28), nếu có bằng thạc sĩ trở lên đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của giáo viên tiểu học hạng II và có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) hoặc tương đương đủ từ 6 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng thì được xác định là đủ yêu cầu về thời gian giữ hạng theo quy định. Xin hỏi, việc bổ nhiệm lại hạng II cũ với tôi có thỏa đáng không? (tranlien***@gmail.com)

* Trả lời:

Khoản 12 Điều 5 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập có nêu:

Kể từ ngày 3/11/2015 đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, trường hợp giáo viên mầm non, phổ thông được bổ nhiệm vào hạng cao hơn sau khi hết thời gian tập sự hoặc sau khi đạt trình độ đào tạo cao hơn trình độ quy định nhưng chưa đáp ứng các tiêu chuẩn khác cũng như chưa trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng do cấp có thẩm quyền tổ chức thì phải thực hiện bổ nhiệm lại vào đúng hạng theo quy định (bao gồm cả trường hợp tuyển dụng trước ngày 3/11/2015 và hoàn thành thời gian tập sự theo quy định sau ngày 3/11/2015).

Theo thư bạn viết, trường hợp của bạn được bổ nhiệm vào hạng cao theo trình độ đào tạo mà không thông qua kỳ thi hoặc xét thăng hạng do cấp có thẩm quyền tổ chức; do đó, bạn cần liên hệ với cơ quan quản lý có thẩm quyền để được hướng dẫn về việc bổ nhiệm lại vào đúng hạng theo quy định.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 15, Hai Bà Trưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Email: bandocgdtd@gmail.com

GD&TĐ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bo-nhiem-lai-hang-ii-cu-co-thoa-dang-khong-post672660.html