Bộ Ngoại giao tiếp nhận bản sao Thư ủy nhiệm bổ nhiệm Đại sứ New Zealand tại Việt Nam

Ngày 22/4, tại Cục Lễ tân Nhà nước, Đại sứ Nguyễn Việt Dũng, Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước đã tiếp nhận bản sao Thư ủy nhiệm bổ nhiệm bà Caroline Rachel Beresford làm Đại sứ New Zealand tại Việt Nam.

Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước Nguyễn Việt Dũng tiếp bà Caroline Rachel Beresford, tân Đại sứ New Zealand tại Việt Nam.

Tại lễ tiếp nhận bản sao Thư ủy nhiệm, Cục trưởng Nguyễn Việt Dũng chúc mừng bà Caroline Rachel Beresford được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Việt Nam. Đồng thời, mong muốn Đại sứ, trên cương vị mới, với kinh nghiệm Phụ trách Khu vực Châu Á - Bộ Ngoại giao và thương mại New Zealand trước đây sẽ phát huy vai trò giúp thúc đẩy, phát triển ngày càng sâu rộng của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-New Zealand, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương giữa hai nước.

Ông Nguyễn Việt Dũng cũng khẳng định, Bộ Ngoại giao, Cục Lễ tân Nhà nước cũng như các vụ khu vực luôn sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác, phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đại sứ Caroline Rachel Beresford hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước Nguyễn Việt Dũng tiếp nhận bản sao Thư ủy nhiệm từ bà Caroline Rachel Beresford.

Cảm ơn Cục trưởng Nguyễn Việt Dũng đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Caroline Rachel Beresford đã chia sẻ, bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-New Zealand trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư, giáo dục...

Trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược, Đại sứ cho biết, Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực cả về địa chính trị và kinh tế. New Zealand cũng luôn coi trọng và thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

New Zealand và Việt Nam đã tăng cường phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau, củng cố mối quan hệ Đối tác chiến lược, hữu nghị, đoàn kết, góp phần xây dựng và phát triển đất nước vì hòa bình và ổn định.

Đại sứ khẳng định tầm quan trọng của việc thắt chặt hợp tác New Zealand-Việt Nam. Trên cương vị là Đại sứ tại Việt Nam, bà sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, ngoại giao, kinh tế - thương mại - đầu tư, nông nghiệp, du lịch...

Quang Hòa

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bo-ngoai-giao-tiep-nhan-ban-sao-thu-uy-nhiem-bo-nhiem-dai-su-new-zealand-tai-viet-nam-268682.html