Bộ Giáo dục công bố đáp án 14 môn thi trắc nghiệm kỳ thi tốt nghiệp năm 2022

  Chiều ngày 15/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án các môn thi trắc nghiệm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

  Đáp án môn Toán:

  Đáp án môn Vật lí:

  Đáp án môn Hóa học:

  Đáp án môn Sinh học:

  Đáp án môn Lịch sử:

  Đáp án môn Địa lý:

  Đáp án môn Giáo dục công dân:

  Đáp án môn Tiếng Anh:

  Đáp án môn Tiếng Nga:

  Đáp án môn Tiếng Pháp:

  Đáp án môn Tiếng Trung Quốc:

  Đáp án môn Tiếng Đức:

  Đáp án môn Tiếng Nhật:

  Đáp án môn Tiếng Hàn:

  Thiên Nhi

  Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/bo-giao-duc-cong-bo-dap-an-14-mon-thi-trac-nghiem-ky-thi-tot-nghiep-nam-2022-post228099.gd