Binh đoàn 16 tập huấn quy trình kỹ thuật chăm sóc cây bơ theo tiêu chuẩn VietGAP

Ngày 20-4, tại Trung đoàn 726 (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông), Binh đoàn 16 tổ chức tập huấn công tác kỹ thuật - khuyến nông năm 2024, chuyên đề 'kỹ thuật trồng, thâm canh bơ theo tiêu chuẩn VietGap' cho người lao động Trung đoàn 726 cùng người dân trong vùng dự án.

Thượng tá Nguyễn Đức Văn, Chủ nhiệm dự án khuyến nông Binh đoàn 16 phát biểu tại lớp tập huấn.

Theo đó, tại lớp tập huấn, các hộ đã được cán bộ kỹ thuật Binh đoàn 16 và Trung tâm khuyến nông huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và thực hành cách ghép cây bơ; quản lý, bảo vệ thực vật; giải pháp kỹ thuật thâm canh tăng năng suất vườn cây; thu hoạch và chế biến sản phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP. Đồng thời, cùng nhau chia sẻ, trao đổi những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình chăm sóc, tiêu thụ; thảo luận đưa ra các giải pháp giúp tăng năng suất, sản lượng và nâng cao chất lượng vườn bơ.

Bên cạnh đó, Trung đoàn 726 cũng đã lồng ghép nội dung tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, quy định của địa phương, đơn vị….

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Thượng tá Nguyễn Đức Văn, Chủ nhiệm dự án khuyến nông Binh đoàn 16 cho biết: “Hoạt động tập huấn kỹ thuật cho người dân trên địa bàn Tuy Đức được đơn vị thường xuyên tổ chức. Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp các hộ nhận khoán, người lao động, đặc biệt là đồng bào dân tộc tại chỗ trong vùng dự án nắm được quy trình kỹ thuật, tổ chức thâm canh vườn bơ theo tiêu chuẩn VietGAP, góp phần tăng năng suất, sản lượng vườn bơ hiện có. Qua đó, giúp các hộ dân có thêm nguồn thu nhập vươn lên xóa đói, giảm nghèo, thoát nghèo bền vững”.

Tin, ảnh: ROÃN THỊ HỒNG THẮM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/binh-doan-16-tap-huan-quy-trinh-ky-thuat-cham-soc-cay-bo-theo-tieu-chuan-vietgap-773600