Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 21.12.2022

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 21.12.2022 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Bế mạc Phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; hội thảo Đại biểu dân cử với chính sách, pháp luật về dân số - phát triển; Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh thăm, chúc mừng Cục Cứu hộ - Cứu nạn; Đảng ủy, Lãnh đạo Báo Đại biểu Nhân dân đối thoại với cán bộ, viên chức và người lao động.

Hà An - Linh Chi - Hoàng Long - Minh Nhật

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/video-thoi-su-quoc-hoi/ban-tin-thoi-su-quoc-hoi-ngay-21-12-2022-i312146/