Huy động hơn 200 người, 19 kíp xe xử lý hỏa hoạn

Huy động gần 500 người, 6 kíp xe chữa cháy tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn

Thông tin kịp thời về công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Thông tin kịp thời về công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với mưa lũ

Các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với mưa lũ

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Nghị định của Chính phủ về phòng thủ dân sự

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Nghị định của Chính phủ về phòng thủ dân sự

Tiếp tục hỗ trợ nhân dân Lào khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập thủy điện

Tiếp tục hỗ trợ nhân dân Lào khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập thủy điện

Hơn 200 người tìm kiếm phi công Su-22 rơi tại Nghệ An

Hơn 200 người tìm kiếm phi công Su-22 rơi tại Nghệ An

Các đơn vị quân đội làm tốt công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Các đơn vị quân đội làm tốt công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Vỡ đập thủy điện ở Lào: Việt Nam cử lực lượng đặc biệt sang hỗ trợ

Vỡ đập thủy điện ở Lào: Việt Nam cử lực lượng đặc biệt sang hỗ trợ

Quân khu 1 tổng kết 5 năm thực hiện công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Quân khu 1 tổng kết 5 năm thực hiện công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng cứu trong bão số 3

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng cứu trong bão số 3