Bài 2: Sử dụng giáo viên - Gắn trách nhiệm với quyền hạn

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Sau đào tạo, việc giáo viên hành nghề như thế nào, tốt hay xấu, hay hay dở, không chỉ do phẩm chất, năng lực, trình độ của bản thân mỗi thầy cô giáo mà còn do việc quản lý con người. Trong thực tế, việc tuyển dụng, sử dụng, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, sa thải giáo viên đều không phải do ngành giáo dục được quyền quyết định.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/159402