Áp-ga-ni-xtan: hơn 50 trường học phải đóng cửa vì Ta-li-ban đe dọa

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Hơn 50 trường học ở tỉnh Gha-zni, miền nam Áp-ga-ni-xtan đã phải đóng cửa vì các tay súng Ta-li-ban đe dọa sẽ giết hại học sinh và giáo viên...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.tinquocte.35168.qdnd