Anh thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc và Ấn Độ

    Gốc

    (Vitinfo) - Hôm 17/01, Thủ tướng (TTg) Anh Gordon Brown bắt đầu chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông trên cương vị thủ tướng Anh đến Trung Quốc và Ấn Độ trong, tìm kiếm một thỏa thuận về thay đổi khí hậu ở hai nước đông dân nhất trên thế giới.

      Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte//35756/default.aspx