Anh là nước bán vũ khí lớn nhất thế giới năm 2007

    Báo VTC News
    4 đăng lạiGốc

    Ngày 17/6, Cơ quan Thương mại và Đầu tư Anh, một cơ quan xúc tiến thương mại trực thuộc Chính phủ, khẳng định Anh là nước bán vũ khí lớn nhất thế giới trong năm 2007.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/254582/Default.aspx