An Giang kiểm tra hoạt động các Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và tư vấn du học

Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang kiểm tra hoạt động giảng dạy các Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và tư vấn du học trên địa bàn toàn tỉnh.

Sở GD&ĐT An Giang kiểm tra hoạt động các Trung tâm Ngoại Ngữ, Tin học.

Sở GD&ĐT An Giang kiểm tra hoạt động các Trung tâm Ngoại Ngữ, Tin học.

Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang thành lập đoàn tiến hành kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động giảng dạy các Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học; các công ty có tổ chức dạy thêm học thêm, các công ty tư vấn du học trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, Sở GD&ĐT An Giang tiến hành kiểm tra hoạt động giảng dạy Ngoại ngữ, Tin học tại 2 Trung tâm trên địa bàn thị xã Tân Châu (Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học An Châu trực thuộc Công ty trách nhiệm đào tạo và phát triển Ngoại ngữ - Tin học An Châu, Trung tâm Ngoại ngữ Gia Phúc trực thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung tâm ngoại ngữ Gia Phúc); 1 Trung tâm trên địa bàn huyện Thoại Sơn (Trung tâm Tin học Thoại Sơn trực thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ thông tin và phát triển giáo dục đào tạo); các doanh nghiệp có tổ chức dạy thêm học thêm trên địa bàn.

Các thành viên tham gia đoàn kiểm tra.

Qua kiểm tra, cho thấy các trung tâm chấp hành nghiêm Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học và Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ GD&ĐT và Bộ TTTT về Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, cụ thể:

Cơ sở vật chất khang trang; Phòng học, trang thiết bị đảm bảo phục vụ cho hoạt động dạy và học của mỗi trung tâm, có chú ý đến tính hiệu quả và hiện đại; Sử dụng chương trình, tài liệu dạy học đúng quy định của Bộ GD&ĐT có quan tâm đến hiệu quả đào tạo; Tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp chứng chỉ cho học viên đúng quy định; Lưu trữ hồ sơ nhân sự, hồ sơ chuyên môn khá tốt, khoa học; Thực hiện khá tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ tại trung tâm.

Đoàn kiểm tra hoạt động Trung tâm Du học Quốc Tế Trần Quang.

Cùng đó, Sở GD&ĐT An Giang cũng đã tiến hành kiểm tra các doanh nghiệp có tổ chức dạy thêm học thêm tại 2 công ty trên địa bàn huyện Châu Thành (Công ty TNHH MTV dạy thêm học thêm AQ, Công ty TNHH dạy thêm học thêm Cường Dung) và 2 công ty trên địa bàn thị xã Tân Châu (Công ty TNHH một thành viên dạy thêm học thêm Mỹ Anh, Công ty TNHH dạy thêm học thêm Hồng Phát).
Qua kiểm tra các doanh nghiệp có tổ chức tư vấn du học tại 4 công ty trên địa bàn thành phố Long Xuyên (Công ty TNHH tư vấn đầu tư Trần Quang - Văn phòng đại diện An Giang, Công ty TNHH phát triển giáo dục An Giang, Công ty cổ phần đầu tư phát triển SHB - Văn phòng đại diện An Giang, Công ty TNHH dịch vụ và thương mại HPC).

Ông Võ Bình Thư - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang phát biểu kết luận qua kiểm tra tại các cơ sở.

Qua kiểm tra, các Công ty đều có giấy phép đăng ký kinh doanh mục dạy thêm học thêm đúng theo hướng dẫn của Sở GDĐT tại công văn số 215/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 22/01/2021.
Các công ty đều có trụ sở làm việc; có bố trí từ 1 đến 3 phòng học phục vụ cho hoạt động dạy và học tại đơn vị; Chương trình, tài liệu dạy học đúng quy định của Bộ GD&ĐT; có thực hiện việc lưu trữ hồ sơ nhân sự, hồ sơ chuyên môn; Thực hiện khá tốt công tác an ninh, trật tự phòng chống cháy nổ tại đơn vị.

Song song đó, một vài công ty còn hạn chế cần có giải pháp khắc phục kịp thời như: phòng học nhỏ, hẹp; chưa xây dựng và niêm yết nội quy hoạt động tại đơn vị, chưa quan tâm công tác phòng cháy chữa cháy (chưa đăng ký phòng cháy chữa cháy với cơ quan có thẩm quyền, thiếu bình chữa cháy), thay đổi địa điểm chưa đăng ký lại để cấp giấy phép kinh doanh mới, chưa báo cáo về Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT trước khi công ty đi vào hoạt động.

Trọng Nhân

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/an-giang-kiem-tra-hoat-dong-cac-trung-tam-ngoai-ngu-tin-hoc-va-tu-van-du-hoc-post673710.html