85% tổ chức đoàn đạt vững mạnh

    Gốc

    5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên cơ quan Tổng cục Chính trị đã có bước phát triển mới, hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu do Đại hội lần thứ VI đề ra...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.chinhtri.cacdoanthe.24077.qdnd