6 tháng lợi nhuận trước thuế của HANIC đạt trên 10 tỷ đồng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo công bố kết quả kinh doanh mới đây của CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (HANIC), tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt trên 47 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ kinh doanh xe máy là 21 tỷ đồng và từ kinh doanh phôi thép và thép xây dựng là trên 26 tỷ đồng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=93857