Xúc tiến thực hiện đề án thành lập Trường Đại học KTNV CAND

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Về Đề án thành lập Trường ĐH KTNV CAND, Thứ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, Tổng cục XDLL CAND phải cùng với Trường Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ đưa ra giải pháp chi tiết chuẩn bị đội ngũ cán bộ, giáo viên, cần bao nhiêu tiến sĩ, thạc sỹ để đáp ứng đào tạo trình độ ĐH.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/4/89698.cand