Vùng áp thấp khả năng cao mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hướng vào Biển Đông?

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 23-24/6, rãnh áp thấp có khả năng hình thành vùng áp thấp và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất khoảng 65-75%.

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/vung-ap-thap-kha-nang-cao-manh-len-thanh-ap-thap-nhiet-doi-huong-vao-bien-dong-post796860.html