Vốn đăng ký FDI đổ vào Hà Nội đạt 17,3 triệu USD

Chỉ riêng tháng 5/2024, TP Hà Nội đã ghi nhận tổng vốn đăng ký FDI kỷ lục là 17,3 triệu USD của 19 dự án.

Cục Thống kê TP Hà Nội vừa công bố Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2024. Đáng chú ý nhất là chỉ riêng tháng 5/2024, trên địa bàn TP có 19 dự án FDI được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 17,3 triệu USD; 7 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với 70,7 triệu USD; 19 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần với số vốn đạt 10,6 triệu USD.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, toàn TP thu hút 1.120 triệu USD vốn FDI, trong đó đăng ký cấp mới 92 dự án với số vốn đạt 1.025 triệu USD; 64 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 36,8 triệu USD; nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần 86 lượt, đạt 57,9 triệu USD.

Hà Nội 'hút' 17,3 triệu USD vốn đăng ký dự án FDI trong tháng 5/2024.

Hà Nội 'hút' 17,3 triệu USD vốn đăng ký dự án FDI trong tháng 5/2024.

Cũng trong tháng 5/2024, tính riêng hoạt động thương mại, TP thực hiện tốt công tác bình ổn thị trường, tăng cường kết nối cung cầu hàng hóa, bảo đảm an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu của người dân trong dịp nghỉ Lễ kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Năm ước tính đạt 69.000 tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 43.800 tỷ đồng; doanh thu khách sạn, nhà hàng đạt 8.900 tỷ đồng; doanh thu du lịch lữ hành đạt 2.300 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ khác đạt 14.000 tỷ đồng.

Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 336.500 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Hà Thanh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/von-dang-ky-fdi-do-vao-ha-noi-dat-17-3-trieu-usd.html