VKSQS khu vực 1 trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm

Ngày 21/5/2024, VKSQS khu vực 1 Bộ đội Biên phòng thành lập Đoàn trực tiếp kiểm sát công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm 6 tháng đầu năm 2024 tại Cơ quan Điều tra Hình sự khu vực 1 Bộ đội Biên phòng.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Huy Hoàng – Viện trưởng làm Trưởng đoàn cùng các Kiểm sát viên tham gia.

Sau khi nghe đại diện đoàn kiểm sát công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát, đại diện Cơ quan điều tra báo cáo về tình hình tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện.

Đoàn kiểm sát đã tiến hành trực tiếp kiểm sát hồ sơ, sổ sách thụ lý và các tài liệu có liên quan đến công tác thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm.

 Đại diện đoàn kiểm sát công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát.

Đại diện đoàn kiểm sát công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát.

Thông qua trực tiếp kiểm sát hồ sơ, sổ sách, Đoàn kiểm sát nhận thấy: Về cơ bản, Cơ quan Điều tra Hình sự khu vực 1 Bộ đội Biên phòng đã làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN & PTNT-VKSNDTC ngày 29/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNNPTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của liên ngành Trung ương về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; đã mở các loại sổ theo dõi và ghi chép đầy đủ, rõ ràng.

Các tin báo, tố giác tội phạm đều được tiến hành phân loại, xác minh, điều tra giải quyết. Đặc biệt công tác phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả; tỉ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt cao; không có tin quá hạn.

 Đoàn kiểm sát làm việc tại Cơ quan điều tra.

Đoàn kiểm sát làm việc tại Cơ quan điều tra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm sát đã chỉ ra một số tồn tại, vi phạm trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Cơ quan Điều tra Hình sự khu vực 1 Bộ đội Biên phòng đã thống nhất với nội dung kết luận và sẽ khắc phục kịp thời những tồn tại thiếu sót đó; đồng thời phối hợp tốt hơn với VKSQS khu vực 1 để công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tuân thủ đúng quy định của pháp luật trong thời gian tới.

Nguyễn Ngọc Tuân

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/vksqs-khu-vuc-1-truc-tiep-kiem-sat-viec-tiep-nhan-giai-quyet-nguon-tin-ve-toi-pham-158215.html