Vinamilk lãi 168 tỷ đồng

    Gốc

    Tháng 1/2008 vừa qua, Vinamilk đã đạt 657 tỷ đồng doanh thu, tăng 40,38% so với cùng kỳ năm 2007 ...

      Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=b384032029bcb6&page=category